พลังงานแสงอาทิตย์โลกกำลังเดินเข้าสู่ยุคขาดแคลนพลังงาน ฟอสซิล(น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ) หนทางเดียวก็คือพลังงานทางเลือกต่างๆ พลังงานนิวเคลียร์ที่เคยคิดว่าอาจจะเป็นทางออก แต่จากวิกฤตการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่น มันจึงถูกต่อต้านอย่างหนัก และพลังงานที่สะอาดที่สุด ปลอดภัยที่สุด และมีให้ใช้ไปอีกนานแสนนาน ก็คือ พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ก็ยังมีข้อจำกัดในการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม และพาณิชย์อยู่มากนัก

รายละเอียด

  • โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นั้นมีข้อจำกัดใหญ่คือ สมรรถนะในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ต่ำมาก ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนผลิตในเชิงพาณิชย์ และเรื่องข้อจำกัดในเงือนไขเวลากลางคืน ที่ไม่มีแสงอาทิตย์ทำให้ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าในเวลากลางคืน
  • โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆเมือง Seville ทางตอนใต้ของสเปน
  • โรงงานแห่งนี้ประกอบไปด้วย แผงกระจก 2,650 กระจายตัวครบคลุมพื้นที่กว่า 1156 ไร่
  • ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด โดยอาศัยหลักการ Heliostat(แผงกระจกอัตโนมัติ ที่ สามารถหันสะท้อนแสงอาทิตย์ไปในทิศทาง หรือ ตำแหน่งเฉพาะเจาะจง ได้ตลอดทั้งวัน) สะท้อนแสงอาทิตย์ไปยังหอสูงที่อยู่ตรงกลางโรงงาน
  • ภายในหอสูงจะบรรจุ น้ำเกลือ ที่จะถูกต้มด้วยแสงอาทิตย์ที่แผงกระจกสะท้อนเข้ามาจนมีอุณหภูมิสูงถึง 900 องศาเซลเซีนส เพื่อผลิตเป็นไอน้ำ ไปหมุนเทอร์ไบน์(เครื่องมือในการเปลี่ยนพลังงานกล เป็น พลังงานไฟฟ้า)
  • แต่สิ่งที่ให้โรงงานแห่งนี้แตกต่างออกไปคือ ภายในหอสูงนี้พลังงานความร้อนจะถูกสะสมไว้เพียงพอที่จะค่อยๆปล่อยออกมาเรื่อยๆถึง 15 ชัวโมง เพื่อที่จะสามารถนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในเวลากลางคืน แม้ว่าในเวลานั้นจะปราศจากแสงอาทิตย์ แล้วก็ตาม
  • ด้วยเทคโนโลยีนี้ทำให้ผู้ผลิตยืนยันว่า โรงงานแห่งนี้จะมีสมรรถนะในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 270 วัน/ปี(วันที่หายที่ทำให้ไม่ครบ 365 วันก็เนื่องจากมีตัวแปรวันฝนตก วันที่เมฆมาก เป็นต้น) นั้นหมายความว่ามันมี สมรรถนะสูงกว่าโรงงานพลังงานทางเลือกระบบเดิมถึง 3 เท่า
  • เมื่อโรงงานแห่งนี้สร้างเสร็จมันจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 110 GWh/ปี เพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้าของบ้าน 25,000 หลังคาเรือน ในบริเวณ Andalucia
บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1393879/Gemasolar-Power-Plant-The-worlds-solar-power-station-generates-electricity-NIGHT.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom