ตัวเฟอเรทเชื่อหรือไม่ ว่า มีสัตว์บางชนิด ที่ขาดเซ็กส์ มันไม่ใช่เรื่องเล่นเลยสำหรับพวกมัน เนื่องจากถ้ามันไม่ได้ผสมพันธุ์พวกมันจะตายในที่สุด


รายละเอียด

  • สัตว์ที่ขาดเซ็กส์ไม่ได้ ก็คือตัว เฟอเรท(Ferret) พวกมันเป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายพังพอน เป็นสัตว์กินเนื้อ
  • แต่มีเฉพาะตัวเฟอเรทตัวเมียเท่านั้น ที่ถ้าไม่ได้ผสมพันธุ์แล้วจะตาย เนื่องจากเมื่อพวกมันไม่ได้ผสมพันธุ์
  • เนื่องจากสัตว์ เมื่อเข้าสู่ช่วงที่ร่างการผสมพันธุ์(Heat ฮีท เมื่ออยู่ในช่วงเป็นฮีท อวัยวะเพศตัวเมียจะบวม และมีเลือดออก) ถ้าพวกมันยังไม่ได้ผสมพันธุ์พวกมันจะคงสภาวะเป็น ฮีท จนกว่าจะได้ผสมพันธุ์ทำให้ปริมาณ เอสโทรเจน(Estrogen ฮอร์โมนเพศหญิง) สะสมมากขึ้นจนเกิดเป็น เอสโทรเจนเป็นพิษ
  • สถาวะเอสโทรเจนเป็นพิษ จะทำให้ไขกระดูก(Bone marrow) หยุดการสร้างเม็ดเลือดแดง ซึ่งเหตุนี้เองที่ทำให้ ตัวเฟอเรทตายในที่สุด
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://wiki.answers.com/Q/What_happens_if_a_female_ferret_is_not_mated_during_breeding_season

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom