ม้า ตัวใหญ่ที่สุดในโลก ( Biggest horse )

ม้า ตัวใหญ่ที่สุดในโลก
Goliath เป็น ม้าพันธุ์ Percheron gelding อายุ 8 ปี ที่ได้รับการบันทึโดยกินเนสบุ๊ค เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2003 ว่า เป็น ม้า ตัวใหญ่ที่สุดในโลก ในปัจจุบัน ด้วยความสูง 195.58 เซ็นติเมตร เมื่อวัดถึงตะโหงกของม้า ( ส่วนที่สูงที่สุดของหลังม้า ตรงบริเวณหัวไหล่ ) Goliath กินอาหารวันละประมาณ 39 กิโลกรัม
นาย Bynum เจ้าของ Goliath กล่าวว่าเนื่องจากมันตัวสูงมาก แต่คอของมันยาวไม่เพียงพอที่จะทำให้มันสามารถกินหญ้าได้ตามปกติ ทำให้เวลามันกินหญ้าจึงต้องกางขาเวลากินหญ้า

ม้า ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก
Radar เป็น ม้าพันธุ์ Belgian ที่ได้รับการบันทึโดยกินเนสบุ๊ค ในปี 1998 ว่า เป็น ม้า ตัวใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 202 เซ็นติเมตร เมื่อวัดถึงตะโหงกของม้า ( ส่วนที่สูงที่สุดของหลังม้า ตรงบริเวณหัวไหล่ ) และมีน้ำหนัก 1,090 กิโลเมตร

ม้า ตัวใหญ่ที่สุด
Brooklyn Supreme ม้าสายพันธุ์ Percheron gelding ได้รับการบันทึกว่าเป็น ม้า ตัวใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อปี 1928 ด้วยความสูง 198 เซ็นติเมตร น้ำหนัก 1,454 กิโลกรัม และได้ตายในปี 1948

แต่ได้มีการบันทึกว่าในปี 1846 ที่เมือง Bedfordshire ประเทศอังกฤษมีม้าพันธุ์ Shire ชื่อว่า Sampson ว่าเป็น ม้า ตัวใหญ่ที่สุดในโลก โดยความสูงที่วัดได้ 2.2 เมตร เมื่อวัดถึงตะโหงกของม้า โดยตอนนั้น Sampson มีอายุ 4 ปี ต่อมา Sampson ได้เปลี่ยนชื่อเป็น แมมมอธ และมันเคยมีน้ำหนักมากสุดถึง 1520 กิโลกรัม แต่ไม่มีรูปถ่ายเพื่อ
บทความ เกี่ยวกับ ม้า และ ใหญ่ที่สุดในโลก


ข้อมูลอ้างอิง ม้า ตัวใหญ่ที่สุดในโลก

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom