7 สิ่งมหัศจรรย์ สัตว์โลก จอมปลวก ( Termite mound )

จอมปลวก ปลวก

Termite mound หรือ จอมปลวก นับว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ สัตว์โลก เนื่องจากปลวก เป็นแมลงสังคม โดยมีศูนย์รวมทั้งหมดอยู่ที่นางพญาปลวก ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าปลวกทหาร ถึง 30 เท่า ทั้งยังสามารถวางไข่ถึง 30 ฟองต่อนาที และบรรดาแมลงตัวเล็กที่มีขนาดเพียง 1 เซ็นติเมตรเหล่านี้ เป็นเจ้าของสุดยอดสิ่งก่อสร้าง ที่เรียกว่า จอมปลวก
  • ใช้วัสดุในการก่อสร้างจอมปลวกที่มีน้ำหนักรวมกว่า 100 ตัน
  • จอมปลวกที่มีความสูงกว่า 12.8 เมตร ( หรือประมาณ ตึก 4 ชั้น) พบในอัฟริกา
  • จอมปลวกที่มีความกว้างกว่า 6.1 เมตร พบใน Australia
  • จอมปลวกสามารถลึกลงไปในดินได้มากถึง 67.6 เมตร ( ก็ประมาณตึกที่มีชั้นใต้ดิน 22 ชั้น )

จอมปลวก จอมปลวก
จอมปลวกนี้อยู่ที่ Litchfield National Park , รูปขวาที่ไหนไม่รู้

เรื่องจริง ไม่น่าจริง เกี่ยวกับ ปลวก

  • ก๊าซมีิเทนที่ถูกปล่อย ออกมาสู่ชั้นบรรยากาศของโลกนั้น 11% ปลวกเป็นผู้ปล่อยออกมาในขั้นตอนขบวนการย่อยของปลวก ซึ่งถือเป็นแหล่งมลพิษ อันดับสอง ในการปล่อยก๊าซมีเทน รอง จากแหล่งน้ำขัง ที่มีซากพืช และซากสัตว์ ข้อมูลจาก http://itech.dickinson.edu/chemistry/?cat=67
  • จอมปลวก สร้างจาก ดิน โคลน เซลลูโลสที่ได้จากการย่อยไม้ น้ำลายปลวก และมูลของปลวก
บทความที่ เกี่ยวข้อง กับ รังสัตว์สุดแปลก


ข้อมูลอ้างอิง จอมปลวก

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom