ดาว ที่ ใหญ่ที่สุดในจักรวาล ( Largest Stars )



Largest Stars ดาว ที่ ใหญ่ที่สุดในจักรวาล คงมีการค้นพบเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ และการระบุว่าดาวดวงใดใหญ่ที่สุดนั้นก็แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
 • Largest Star by Radius ดาวที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของรัศมี เทียบกับดวงอาทิตย์ว่าเป็นกี่เท่ากับดวงอาทิตย์ มีหน่วยเรียกว่า " Radii " ( 1 Radii = 695,500 กิโลเมตร )
 • Largest Star by Massive ดาวที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของมวล เทียบกับดวงอาทิตย์ว่าเป็นกี่เท่ากับดวงอาทิตย์ มีหน่วยเรียกว่า " Sola Mass " ( 1 Sola Mass = 1.98892×1030 กิโลกรัม )
 • Largest Star by Luminosity ดาวมี่ใหญ่ที่สุดในแง่ของการแผ่รังษีต่อหน่วยเวลาว่าเป็นกี่เท่ากับดวงอาทิตย์มีหน่วยเรียกว่า " Luminosity in Solar Units "
ดาว ที่ ใหญ่ที่สุดในจักรวาล ในแง่ของมวล

Pistol Star เท่ามี่มนุษย์ค้นพบได้ในตอนนี้ ดาว Pistol Star เป็น ดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาล ในแง่ของมวล Pistol Star
 • มีระยะทางห่างจากโลก 25,000 ปีแสง
 • มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ 200 เท่า
 • มีความสว่างมากว่าดวงอาทิตย์ สิบล้านเท่า ด้วยความสว่างขนาดนี้หากไม่มีฝุ่นผงในอวกาศมาบดบัง เราสามารถมองเห็น ดาวพิสเทิล ด้วยตาเปล่า
 • ดาวดวงนี้อยู่บริเวณกึ่งกลางของ พิสเทิลเนบิวล่า ( Pistol Nebula ) ใน ดาราจักรทางช้างเผือก ( Milky Way Galaxy )
 • ดาวพิสเทิล มีอุณหภูมิประมาณ 14,000 - 21,000 เควิน ( ถ้าต้องการแปลงหน่วยเป็น เซลเซียส ก็ลบด้วย 273.15 )
 • โดยดาวพิสเทิลคือดวงที่เห็นเป็นแสงสุขสว่างอยู่กลางรูป รูปนี้ถูกถ่ายโดยกล้องโทรทรรศน์ฮับเบิล ( The Hubble Space Telescope's )
ดาว ที่ ใหญ่ที่สุดในจักรวาล ในแง่ของมวล
รูปดาว Pistal ที่ถ่ายได้จากล้องโทรทรรศน์ฮับเบิล

ดาว ที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาล ในแง่ของรัศมี

VY Canis Majoris หรือ VY CMa เป็นดาว Red Hypergiant เป็นดวงดาวที่มีรัศมีใหญ่ที่สุดในจักรวาล ที่มีการค้นพบขณะนี้
 • โดยมีรัศมีประมาณ 1,800 ถึง 2,100 เท่าของดวงอาทิตย์ ( solar radii )
 • มีระยะทางห่างจากโลกประมาณ 4,900 ปีแสงจากโลก
 • ดาว VY CMa โดดเด่นที่แตกต่างจากดาวขนาดใหญ่ทั่วไป คือ เป็นดาวที่ไม่มีดาวบริวาร
 • ส่วนดาว VY CMa มีอุณหภูมิประมาณ 3,000 เควิน wowboom
ดาว ที่ ใหญ่ที่สุดในจักรวาล ในแง่ของรัศมี
รูปดาว VY Canis Majoris ที่เห็นส่องแสงสว่างอยู่ตรงกลาง

ดาว ที่ ใหญ่ที่สุดในจักรวาล ในแง่ของมวล เปรียญเทียบ ดวงอาทิตย์
รูปเปรียญเทียบ ขนาดระหว่าง ดวงอาทิตย์ กับ ดาว VY Canis Majoris จะเห็นว่าดวงอาทิตย์เป็นเพียงจุดเล็กเท่านั้นเอง

ดาว ที่ ใหญ่ที่สุดในจักรวาล ในแง่ของการแผ่รังษีต่อหน่วยเวลา

LBV 1806-20 เป็นดาวในกลุ่มที่เรียกว่า Luminous Blue Variable หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นดาวในกลุ่มที่เรียกว่า Binary Star
 • โดยมีระยะทางประมาณ 30 -49 หมื่นปีแสง จากดวงอาทิตย์
 • มีมวลประมาณ 130 - 150 เท่าของดวงอาทิตย์
 • มีอุณหภูมิประมาณ 18,000 - 36,000 เควิน
 • มีการแผ่รังสีประมาณ(ขั้นสูง ) 38 ล้าน Luminosity ซึ่งมากกว่าดาวใดๆ ในจักรวาลที่มีการค้นพบในปัจจุบัน
ดาว ที่ ใหญ่ที่สุดในจักรวาล ในแง่พลังงาน
รูปดาว LBV 1806-20

ตารางเปรียญเทียบ ดาว ที่ ใหญ่ที่สุดในจักรวาล ในแง่ต่างๆ

รูป
ชื่อดาว
ขนาดในแง่ของ
มวล ( Mass )
ขนาดในแง่ของ
รัศมี ( Radius )
ขนาดในแง่ของ
พลังงานที่แผ่รังสี
( Luminosity )
Pistol Star อันดับ 1
มีมวล 200 เท่า
อันดับ 29
รัศมี 340 เท่า
อันดับ 2
แผ่รังษี 6.5 ล้านเท่า
VY Canis Majorisอันดับ 41
มวล 30-40 เท่า
อันดับ 1
รัศมี 1800-2100เท่า
อันดับ 23 ร่วม
แผ่รังษี 0.45 ล้านเท่า
LBV 1806-20
อันดับ 5
มีมวล 130 เท่า
อันดับ 32
รัศมี 200เท่า
อันดับ 1
แผ่รังษี 38 ล้านเท่า
หมายเหตุ ข้อมูลอ้างอิง ในการเปรียญเทียบในตารางครับ
 • ในส่วนเปรีญเทียบด้านมวล http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_massive_stars
 • ในส่วนเปรียญเทียบด้านรัศมี http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_stars
 • ในส่วนเปรียญเทียบด้านพลังงานที่แผ่รังษีออกมาต่อหนึ่งหน่วยเวลา http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_luminous_stars
Update 24/08/2009 (Rev.I ) ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเข้าม แนะนำและปรับปรุง wowboom ครับ หากไม่มีทุกคนบล็อกคงจะมีข้อผิดพลาดอีกมากมาย จักรวาล นั้นแสนกว้างใหญ่ อีกไม่นานก็คงมีการค้นพบ ดาวที่ใหญ่ยิ่งขึ้นไปเรื่อย ไม่สิ้นสุดจวบจนกว่า มนุษย์จะค้นพบ ขอบของจักรวาล

Update 24/03/2010 ( Rev.II) เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนอุณหภูมิของดวงดาว

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Eta_Carinae
 • http://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/questions/question21.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom