ห่อของขวัญ ด้วย ผ้า


การห่อผ้า แบบสองชั้น

การห่อของขวัญ ด้วย ผ้า เป็นเทคนิคการห่อของญี่ปุ่น ที่เรียกว่า Furoshiki ซึ่งเหมาะสมกับการป้องกันโลกร้อนเป็นอย่างดีสำหรับยุค นี้เนื่องจากผ้าที่ใช้ห่อสามารถนำไปใช้ได้อีกหลายๆ ครั้ง และสามารถประยุกต์ใช้งานได้อีกหลายอย่าง

การขวดเหล้า ด้วยผ้า


กระเป๋าผ้า อุปกรณ์ที่ต้องใช้ผ้า 1 ผืน ห่วง 2 อัน


ห่อผ้าวัสดุที่เป็นม้วน ( roll wrap หรือ maki tsutsumi )


ห่อผ้าแบบผูกสี่ ( four tie wrap หรือyotsu musubi )


ห่อแตงโมด้วยผ้า ( watermelon wrap หรือ suika tsutsumi )


การห่อผ้าแบบพื้นฐาน ( basic wrap หรือ otsukai tsutsumi )


การห่อขวดสองขวดด้วยผ้า ( two bottle wrap หรือ nihon bin tsutsumi)


การห่อหนังสือสองเล่ม ( two books wrap หรือ hon tsutsumi )

1.2.3.4.5.6.

1. ห่อผ้าสำหรับสะพายไหล่ ( shoulder wrap หรือ katakake fukuro)
2. ห่อผ้าวัสดุที่เป็นแผ่นบาง ( flat object wrap หรือ hira tsutsumi )
3.ห่อผ้าสำหรับใช้มือถือ ( hand wrap หรือ tesage bukuro)
4. การห่อผ้าแบบทรงยาว ( slender object wrap หรือ kousa tsutsumi )
5. การห่อผ้าแบบ สองปม ( two knots wrap หรือ futatsu tsutsumi )
6. ห่อผ้าแบบซ่อนปม ( hidden knot wrap หรือ kakushi tsutsumi)

7.8.

7. การห่อขวดด้วยผ้า ( one bottle wrap หรือ ippon bin tsutsumi)
8. ห่อวัดสุแบบแผ่นด้วยผ้าเพื่อพกพา ( padded carry wrap หรือ sao tsutsumi )


วิธีมัดปมแบบที่ 1

วิธีมัดปมแบบที่ 2

วิธีมัดปมแบบที่ 3

วิธีมัดปมแบบที่ 4

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom