เลขเด็ด Anet (09/02/52)


  • เลขา สกอ. นายสุเมธ แย้มนุ่น กล่าวมีการสมัคร Amet มี 3 ขั้นตอน
  • มีนักเรียนมายื่นคำร้องในเขต กทม. 76 ราย
  • กำหนดการวันสุดท้ายที่ต้องชำระค่าสมัคร 7/01/52
  • กสอ. เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 87 แห่ง
  • กำหนดการสอบ Onet วันที่ 29/02/52 ถึง 01/03/52
  • สอบถาม รายละเอียด โทร. 02-219-2991-5 หรือที่ http://www.niets.or.th

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom