ลวดลาย ของ สัตว์ ( Patterns in Nature: Animals )


รูป เกล็ดงู Boa (เป็นงูไม่มีพิษ ใช้การรัดเหยื่อจนขาดอากาศตาย) โดยเกล็ดเหล่านี้สามารถตรวจจับความร้อน เพื่อนำงูไปหาเหยื่อ


รูป ตุ่มรับรู้ความรู้สึก ( sensory glands ) ด้านข้างของปลา Arctic char ซึ่งปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับนำทางพวกปลากับไปยังแหล่งผสมพันธ์ และวางไข่ ณ แหล่งกำเนิด


รูปขนนก


รูป หนังช้างอัฟริกา ( African Elephant ) ซึ่งหนังอาจจะมีความหนาได้ถึง 1 นิ้ว ( 2.54 เซ็นติเมตร )


รูป จุดบนตัวยีราฟ ( Giraffe ) ซึ่งแต่ละจุดจะมีิเอกลักษณ์ไม่เหมือนกัน


รูป ขนของเสือจากัวร์ ( jaguar ) ซึ่งจะมีเอกลักษณ์ตรงที่จะมีวงขาดล้อมรอบ จุด


รูป ปีกผีเสื้อกลางคืน ( moth ) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Danum Valley Conservation Area เืมือง Sabah ประเทศ มาเลเซีย ( Malaysia )


รูป ปลาปักเป้าแผนที่ ( map puffer fish ) ซึ่งลวดลายนี้ทำให้มันคล้ายปะการัง ปลาปักเป้าแผนที่ พบได้ที่บริเวณหมู่เกาะ Tukangbesi Islands , ประเทศอินโดนิเซีย ( Indonesia )


รูป ขนเสือซีต้า ขณะเปียกน้ำ


รูป ลายทางขาว สลับดำ ของม้าลาย

อ้างอิง 10 ลวดลายของสัตว์ ( Patterns in Animals )

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom