ทำมือให้เกิดเงา ( Hand Shadow Art )เทคนิกการทำมือ ให้เกิดเป็นรูปเงา ต่างมากมาย ทั้งคน และสัตว์ต่างมากมาย


ทำมือเป็นเงานก , เงานกกำลังบิน , เงาหัวนกแก้ว


ทำมือเป็นเงาหมาไส้กรอก ( Dachshund ) , หมา , หมาบลูด็อก


ทำมือเป็นเงาหัวห่าน , ห่านแบบที่สอง , หัวไก่งวง


ทำมือเป็นเงาจิงโจ้ , หอยทาก , หัวเสือ


ทำมือเป็นเงาหัวอูฐ , หัวอูฐ 2


ทำมือเป็นเงากวาง , กระต่าย , ช้าง


ทำมือเป็นเงาหมู , เต่า , แพะ


ทำมือเป็นเงาชายแก่ , เด็กชาย

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom