เชื่อ หรือ ไม่ เกี่ยวกับมด ( Fact about ant )

เชื่อ หรือ ไม่ มดไม่ต้องนอน


เชื่อ หรือ ไม่ รังมด ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อนำรังทั้งหมดกันมีความยาวมากกว่า 6,437 กิโลเมตร ( 4000 ไมล์ ) ซึ่งนั้นเป็นความยาวมากเพียงพอที่จะพาดผ่านทวีปยุโรปทั้งทวีปได้ รังมดสามรถคลุมพื้นที่


เชื่อ หรือ ไม่ ว่า มดไฟ( Fire ant ) เมื่อเกิดน้ำท่วมขึ้น มดบางส่วนจะเสียสละตัวเองทำตัวเป็นแพมีชีวิต ให้มดบางตัวขึ้นไปอยู่ด้านบน เพื่อหนีภัยน้ำท่วม ถึงแม้ตัวเองจะต้องจมน้ำตาย


เชื่อ หรือ ไม่ ว่ามดบางพันธุ์ สามารถสาน เกาะ ถักตัวเป็นสะพาน เพื่อข้ามน้ำ ขึ้นที่สูง ได้


เชื่อ หรือ ไม่ มดพันธุ์กระปุกน้ำผึ่ง ( Honney pot ant ) สามารถแปลงตัวเองเป็น ตู้กดอาหารมีชีวิตได้


เชื่อ หรือ ไม่ มด ตัวใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 3 เซ็นติเมตร เป็นมดพันธุ์ มดไม้กอล์ฟเพศผู้ ( Male driver ant ) หรือเรียกว่า ไส้กรอกบิน ( sausage fly )


เชื่อ หรือ ไม่ เมื่อนางพญามดตาย รังมดทั้งรังก็จะค่อยๆ ล่มสลายลงในเวลาต่อมา เนื่องจากจะไม่มีมดงานเกิดใหม่เพื่อมาหาอาหารเลี้ยงมดภายในรัง


เชื่อ หรือ ไม่ นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษา เกี่ยวกับมดเขามีชื่อเรียกว่า Myrmecology ซึ่งมาจากภาษากรีซ 2 คำ โดยคำว่า myrmex แปลว่า มด ( Ant ) ส่วนคำว่า logos แปลว่า ความรู้ ( Knowledge )


เชื่อ หรือ ไม่ มดมีจำนวนมากมาย เป็นอัตราส่วน มนุษย์ 1 คน ต่อ มด 1 ล้านตัว


เชื่อ หรือ ไม่ มดมีเซลสมอง 2.5 แสนเซล


เชื่อ หรือ ไม่ ประสาทรับรู้กลิ่น ของ มด ดีพอๆ กับสุนัข


เชื่อ หรือ ไม่ มดสามารถยกของหนัก กว่าน้ำหนักตัวได้ 50 เท่า


เชื่อ หรือ ไม่ นางพญามดเขี้ยวใบมีด ( leaf-cutter ant queen ) ผสมพันธุ์ 1 ครั้ง สามารถเก็บรักษา น้ำเชื้อของตัวผู้ เพื่อทำการปฎิสนธิ ได้นานถึง 15 ปี เพื่อให้กำเนิดลูกได้ กว่า 300 ล้านตัว

บทความที่เกี่ยวข้อง เชื่อหรือไม่ และแมลง

เชื่อ หรือ ไม่ ต้นไม้ ... เชื่อ หรือ ไม่ มนุษย์ รังมดใหญ่ยักษ์ คฤหาสถ์หรู แมลง ใต้บาดาล ไรขนตากับคฤหาสถ์สยอง ในรูขุมขน ตัวหิด กับอุโมงค์ใต้ผิวหนัง พับกระดาษเป็นผีเสื้อ พับกระดาษเป็นแมลง

ข้อมูลอ้างอิง เชื่อ หรือ ไม่ เกี่ยวกับมด

http://www.funshun.com/amazing-facts/ant-insects-facts.html
http://thinkorthwim.com/2007/05/01/fire-ants-mean-bastards-of-the-ant-world แพมด

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom