ด้วง เขายาวที่สุดในโลก ( Longest horn beetle )

ด้วง เขา ยาวที่สุดในโลก

Hercules beetle ด้วงเฮอร์คิลิส เป็น ด้วงที่มี เขายาวที่สุดในโลก ด้วยความยาว 18 เซ็นติเมตร สามารถพบได้ในบริเวณตอน กลาง และทางเหนือของทวีปอัฟริกา มีอยู่ด้วยกัน 6 สายพันธุ์ และสายพันธุ์ Titanus giganteus มีความยาวเขาถึง 18 เซ็นติเมตร ซึ่งยาวกว่าลำตัวของพวกมันเสียอีก และด้วงเฮอร์คิลิส ยังเป็น สัตว์ที่ แข็งแรงที่สุดในโลก เมื่อเทียบกัน น้ำหนักต่อน้ำหนัก คือมันสามารถยกของหนักได้มากกว่าน้ำหนักตัวถึง 850 เท่า
เขา ยาวมีประโยชน์สำหรับ ต่อสู้เพื่อแย่งตัวเมีย

วงจรชีวิต ด้วงเฮอร์คิลิส

ด้วงจะอยู่ในช่วงตัวอ่อนประมาณ 1 - 2 ปี จนตัวโตประมาณ 11 เซ็นติเมตร น้ำหนักประมาณ 120 กรัม โดยอาศัยอยู่ในดิน กินอาหารจำพวก หัว หรือ รากไม้ แล้วเข้าสู่ช่วงดักแด้ และกลายเป็นด้วง จะขึ้นจากใต้ดินมาอาศัยอยู่ บนดิน โดยท่องไปตามพื้นดิน หากินพวกผลไม้ที่ล่วง อยู่ตามพื้น

ด้วงเฮอร์คิลิส
รูปเปรียญเทียบระหว่างด้วงเฮอร์คิลิสสายพันธุ์ trinidadensis เพศผู้ (ตัวเขายาว) กับ เพศเมีย

ตัวอ่อน ด้วง
รูปตัวอ่อนด้วงเฮอร์คิลิสสายพันธุ์ trinidadensis ที่เห็นเป็นหนอนสีขาว อวบอิ่ม

บทความ เกี่ยวกับ แมลง ใหญ่ ยาว ที่สุด

ข้อมูลอ้างอิง ด้วงเฮอร์คิลิส

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom