แมลงปอ ตัว ใหญ่ที่สุดในโลก ( Biggest dragonfly )

แมลงปอเข็ม ใหญ่ที่สุดในโลก

Megaloprepus caerulatus เป็นแมลงปอเข็ม ที่ในป่าที่มีสภาพอากาศ เปียก ชื้น บริเวณตอนกลาง และทางเหนือของอเมริกา และเป็น แมลงปอเข็ม ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยขนาดความกว้างปีกมากกว่า 19 เซ็นติเมตร ( ตัวผู้มีขนาดใหญ่ กว่าตัวเมีย ) และจุดสังเกตของสายพันธุ์นี้ก็คือที่ปีก จะมีแต้มสีดำ ตัวเต็มวัยกินแมงมุม orb-weaver spiders โดยการจับแมงมุมดึงออกจากใย
แมลงปอพันธุ์นี้จะวางไข่ในน้ำที่ขังอยู่ในโพรงไม้ และตัวโม่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นผู้ล่าลำดับสูงสุด ในห่วงโซ่ในโพรงน้ำนั้น โดยจะกิน พวกลูกอ็อต แมลงน้ำ ลูกน้ำ เป็นอาหาร

แมลงปอ ใหญ่ที่สุดในโลก
Giant Petaltail หรือ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Petalura ingentissima เป็นแมลงปอ ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยขนาดความกว้างปีก 16 เซ็นติเมตร พบได้ที่ออสเตรเลีย (Australia)

แมงปอยุค ไดโนเสาร์
Meganeuropsis permiana เป็นแมลงปอ ที่ตัวใหญ่ที่สุดที่เคยอุบัติขึ้นมาบนโดย ด้วยช่วงปีกที่กว้างกว่า 72 เซ็นติเมตร และคาดว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่บิน บนท้องฟ้าได้ โดยซากฟอสซิลที่ Permian rocks รัฐ Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความแตกต่างระหว่าง แมลงปอ กับ แมลงปอเข็ม

  • แมลงปอ(Dragonflies) เมื่อเกาะนิ่งกับที่จะกางปีกออกกว้างในแนวราบปีกหลังจะกว้างกว่าปีกหน้า โดยเฉพาะด้านท้ายของโคนปีกหลัง ตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ ใช้ริมฝีปากล่าง (labium) ยื่นออกไปจับเหยื่อ
  • แมลงปอเข็ม (Damselflies) เมื่อเกาะนิ่ง ๆ กับที่จะพบปีกในแนวตั้งฉากกับลำตัวโดยปีกคู่หน้าประกบกันและปีกคู่หลังก็ประกบ กัน โดยที่ปีกหน้าและปีกหลังมีขนาด และรูปร่างของปีกคล้ายกัน โคนปีกแคบ
แมลงปอเข็ม
รูปเปรียญเทียบแมลงปอพันธุ์ต่าง

บทความ เกี่ยวกับ แมลง ใหญ่ ยาว ที่สุด

ข้อมูลอ้างอิง แมลงปอ ใหญ่ที่สุดในโลก

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom