หนอนผีเสื้อ ใหญ่ที่สุดในโลก ( Hickory Horned Devil is Biggest Caterpillar )Hickory Horned Devil หนอนผีเสื้อ เขาปีศาจ ฮิคโครี่ เป็นหนอนผีเสื้อ ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก หนอนผีเสื้อนี้เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืน ที่ชื่อว่า Regal moth ( ชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Citheronia regalis ) หนอนผีเสื้อนี้มีความยาวประมาณ 12.5 - 14 เซ็นติเมตร ลำตัวมีสีเขียว มีเขาสีส้มบริเวณหัว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ

วงจรชีวิต ของ หนอนผีเสื้อ เขาปีศาจ ฮิคโครี่

Life cycle ผีเสื้อกลางคืน Regal moth จะผสมพันธุ์และวางไข่ปีละ 1 ครั้ง ประมาณในช่วงหน้าร้อนของ เดือน พฤษาคม โดยเมื่อจับคู่กันได้ 2 วัน ในวันที่ 3 ก็จะวางไข่ ส่วนใหญ่จะวางไข่บนต้นวอร์นัท ต้นฮิคโครี่ ใช้เวลาฟักตัวประมาณ 6 - 10 วัน และอยู่ในช่วงตัวหนอนประมาณ 35 วัน

คลัง รูปภาพ หนอนผีเสื้อ ใหญ่ที่สุดในโลกหนอนผีเสื้อ เขาปีศาจ ตัวนี้จะพิเศษจากตัวอื่น คือมีลำตัวเป็นสีเหลือง ซึ่งอาดจะเป็นเหตุจากการที่พบมันบนต้นเมเบิ้ล ซึ่งปกติจะไม่พบพวกมันบนต้นเมเบิ้ล


รูปภาพ ผีเสื้อกลางคืน Regal moth หรือในชื่อ royal walnut moth ซึ่งเป็นตัวเต็มวัยของหนอนผีเสื้อเขาปีศาจฮิคโครี่ ผีเสื้อพันธุ์ถือว่า เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ สวยที่สุด และมีขนาดใหญ่ที่สุด ในบรรดาผีเสื้อกลางคืนทั้งหมด


ขนาดความยาวถึงสองฝ่ามือ


ซูม ดูหน้าดูตากันเลย รูปแรก เน้นส่วนเขา รูปกลาง เน้นส่วนปาก และหัว รูปขวา เน้นส่วนขา

บทความ แมลง สุดสุด


ข้อมูลอ้างอิง บทความ

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom