7 สิ่งมหัศจรรย์ สัตว์โลก รังนก ( Sociable weaver bird )


Sociable weaver หรือ social weaver bird ( ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Philetairus socius ) เป็นเจ้าของสุดยอด รังนก นี้ พวกมันเป็นนกทีพบในประเทศ บอตสวานา ( Botswana ) , นามิเบีย ( Namibia ) และอัฟริกาใต้ ( South africa ) นับว่าเป็น หนึ่งใน สิ่งมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติ ที่สัตว์ตัวเล็กได้สร้างขึ้นมา

พฤติกรรมตาม ธรรมชาติของนก Sociable weaver ( ต่อไปจะเรียกว่า นกนักสานรังสังคม )

  • อาหาร : เป็นนกที่กินแมลง และปรับตัวอยู่ในทะเลทรายคาลาฮารี ( Kalahari desert ) ซึ่งเป็นสถานที่ขาดแคลนน้ำ แต่นกสามารถดำรงณ์ชีวิตอยู่ได้ด้วยน้ำที่ได้จาก แมลงที่พวกมันกินเข้าไป
  • การสร้างรัง : นกสานรังสังคม จะสร้างรังถาวรบนต้นไม้ หรือสิ่งอื่นใดที่ตั้งสูงขึ้นจากพื้น โดยเป็นรังขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วยไม่น้อยกว่า 12 ครอบครัวนก ซึ่งประกอบไปด้วยนกหลายรุ่น โดยรังจะทำหน้าที่ปกป้องนกจากอันตรายต่างๆ อุณหภูมิร้อนจัด เย็นจัด จากภายนอก โดยส่วนในสุดของรังจะเก็บกักความร้อนไว้ได้มากสุด ใช้สำหรับอยู่อาศัยในเวลากลางคืน ส่วนบริเวณรอบๆรังด้านนอกใช้ในช่วงเวลากลางวัน รังนี้ไม่เพียงเป็นที่พกของนกสานรังสังคม เพียงอย่างเดียว แต่มันยังเป็นรังของนกอีก หลากหลายชนิดที่มาใช้รังนี้เพื่ออาศัย หนึ่งในนั้นที่มักพบอยู่เสมอคือ เหยี่ยวปิ๊กมี่ ( Pygmy Falcon )
  • การผสมพันธุ์ : พวกนกนักสานรังสังคม ที่อยู่ทางตอนใต้ จะถูกกระตุ้นให้อยู่ในช่วงพร้อมผสมพันธุ์โดยถ้ามีฝนตก เพื่อจะเป็นสิ่งยืนยันว่า จะมีอาหาร แมลง มากเพียงพอจะเลี้ยงนกนกได้ หากสภาพแวดล้อมไม่อำนวยพวกมันอาดจะ ยืดช่วงผสมพันธุ์ ออกไปได้อีกถึง 4 ฤดูผสมพันธุ์ และหากถ้ามีลูกนกเกิดขึ้นมาในรัง พวกนกทุกตัว ก็จะช่วยกันเลี้ยงลูกนกถึงไม่ใช่ลูกของตัวเอง
คลังรูปภาพ สุดยอดรังนก

รูปนี้เป็นรูป ที่เหล่านกนักสานรังสังคม ไปทำรังบนยอดเสาโทรเลข (telegraph) ตามข้างถนนที่มุ่งไปเมือง Marydale


รูป รังนกนักสานรังสังคม ที่ทะเลทรายคาลาฮารี ( Kalahari desert ) , รูปซ้ายไม่รู้ที่มา


น่าจะเรียกว่า คอนโดนก ได้

บทความที่ เกี่ยวข้อง กับ รังสัตว์สุดแปลก


ข้อมูลอ้างอิง นกนักสานรังสังคม

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom