เด็กพิการ ( Abnormal Baby )

เด็กพิการ เด็กดอง

Abnormal Baby สาเหตุของเด็กพิการนั้นอาดเกิดขึ้นได้หลายเหตุ โดยสาเหตุใหญ่ดังนี้
  • กรรมพันธุ์ เป็นความผิดปกติของพันธุกรรม หรือยีนส์ เช่น ดาวน์ซินโดม ( Dowm Syndrom ) โรคเลือดออกไม่หยุด ( Hemophelia ) ถ้าพ่อแม่-ญญาติพี่น้องพิการจากสาเหตุพันธุกรรมลูกหลานก็อาจพิการด้วย
  • สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ เป็นภัย เสี่ยงต่อการได้รับความพิการหรืออันตราย เช่น การเป็นโรคติดเชื้อ เช่น หัดเยอรมัน โปลิโอ หรือการขาดสารอาหาร ขาดไอโอดีน สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ การได้รับสารพิษ อุบัติเหตุต่างๆ สาเหตุจากสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความพิการ และเป็นสาเหตุที่ป้องกันได้
  • ไม่รู้สาเหตุ
ดองศพ การดองศพ
เด็กพิการ เด็กดอง
ดองศพเด็ก ศพเด็ก
ดองศพทารก เด็กดอง
ทารกพิการ เด็กในขวดแก้ว

บทความเกี่ยวกับ โรคประหลาด และความพิการ


ข้อมูลอ้างอิง เด็กพิการ

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom