7 สิ่งมหัศจรรย์ สัตว์โลก แมลงหนอนปลอกน้ำ ( Caddisflies )

แมลงหนอนปลอกน้ำ
Caddisflies หรือ แมลงหนอนปลอกน้ำ เมื่ออยู่ในช่วงตัวอ่อน แมลงชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในน้ำ และสร้างปลอกขึ้นมาจากเศษ ทราย กรวด เปลือกหอย กิ่งไม้ ใบไม้ หรือสิ่งอื่นใดที่มีขนาดเล็ก ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่ อย่างสวยงาม แมลงหนอนปลอกน้ำ เป็นแมลงในวงศ์ Trichoptera ( เป็นคำจากภาษากรีต โดยคำว่า trich มาจากคำว่า เส้นผม และ ptera มาจากคำว่า ปีก ) แมลงหนอนปลอกน้ำ เป็นผีเสื้อราตรีขนาดเล็ก มีปีกใสบาง สองคู่ ตัวอ่อนจะอาศัยอยู่ในน้ำจืดที่ค่อนข้างสะอาด มีออกซิเจนสูง

แมลงหนอนปลอกน้ำ แมลงหนอนปลอกน้ำ Caddisflies Caddisflies

แปลกๆ กับ แมลงหนอนปลอกน้ำ

เกราะทองคำ

เกราะทองคำ
ภาพชุดนี้ำเป็นผลงานของศิลปินชาวฝรั่งเศส ชื่อว่า Herbert Duprat ได้สร้างผลงานศิลปะชุดนี้โดยใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมของ แมลงหนอนปลอกน้ำ ที่จะสร้างปลอกจากเศษวัสดุ เพื่อเป็นเกราะป้องกันร่างกาย โดยน้ำเศษทองคำ ไข่มุก หินมีค่าใส่ลงไปแทน แมลงหนอนปลอกน้ำก็จะนำมาสร้างงานศิลปดังรูป


บทความที่ เกี่ยวข้อง กับ รังสัตว์สุดแปลก


ข้อมูลอ้างอิง แมลงหนอนปลอกน้ำ

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom