สัตว์ ที่ มีขามากที่สุดในโลก ( Leggiest animal on Earth )Illacme plenipes เป็น กิ้งกือ ที่มี ขามากที่สุดในโลก ค้นพบบริเวณตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย ( California ) โดยตัวที่มีการบันทึกว่ามีขามากที่สุดนั้นมีขามากถึง 750 ข้าง แต่โดยทั้งไปแล้ว illacne plenipes จะมีขาอยู่ประมาณ 600 ข้าง ซึ่งนั้นก็มากกว่ากิ้งกือขาของกิ้งกือทั้งๆไป ถึงเท่าตัวแล้ว แต่เนื่องจากมันมีขนาดเล็กมาก ตัวเมียเมือโตเต็มที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 เซ็นติเมตร ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่า และมีขาน้อยกว่าตัวเมีย

การค้นพบ ครั้งแรก

Illacme plenipes ถูกค้นพบครั้งแรกที่ชานเมือง San benito รัฐ California ในปี 1926 โดยนักวิทยาศาสตร์ของทางรัฐบาล และไม่มีการค้นพบอีกเลย จนกระทั้ง 80 ปี ต่อมาในเดือน พฤศจิกายน 2005 ได้มีการค้นพบมันอีกครั้งโดย Paul Marek นักศึกษาของมหาวิทยาลัย East Carolina และเขาได้ทำการศึกษา และตีพิมพ์การค้นพบในวารสารธรรมชาติวิทยา Biodiversity hotspots เรื่อง Rediscovery of the world's leggiest animal ฉบับ เมื่อวันที่ 8 June 2006

รูปภาพ และคำอธิบาย กิ้งกือ illacme plenipesa. รูป กิ้งกือ illacme plenipes เพศเมีย มีขาจำนวน 662 ข้าง ถ่ายภาพโดย Rob Marek
b. รูปภาพจากกล้องอิเลคตรอนไมโครสโคป (electron micrographs) illacme plenipes เพศผู้ บริเวณกลางลำตัว ด้านหลัง
c. รูปภาพจากกล้องอิเลคตรอนไมโครสโคป (electron micrographs) illacme plenipes เพศผู้ บริเวณกลางลำตัว ด้านใต้ท้อง
d. เป็นรูปขยายส่วนด้านหลัง เพื่อดูโครงสร้าง และที่เห็นเป็นรูๆ เรียกว่า Ozopore
e. เป็นรูปขยายส่วนด้านท้อง บริเวณขาคู่ที่ เก้า และ สิบ โดยขาซ้ายจะให้สีเป็นสีน้ำเงิน ส่วนขาขวาให้สีเป็นสีเหลือง
หมายเุหตุ เส้นตรงด้านล่างรูปแต่ละรูปแทนความยาวดังนี้ a.10 mm. ; b,c. 400 microm ; d. 50 microm ; e. 200 microm

บทความ เกี่ยวกับ แมลง ใหญ่ ยาว ที่สุด

ผีเสื้อ ใหญ่ที่สุดในโลก ผีเสื้อกลางคืน ใหญ่ที่สุดในโลก หนอนผีเสื้อ ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วง ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วง เขายาวที่สุดในโลก ตั๊กแตน ยาวที่สุดในโลก แมลงปอ ใหญ่ที่สุดในโลก แมงมุม ใหญ่ที่สุดในโลก ม้า หางยาวที่สุดในโลก

ข้อมูลอ้างอิง กิ้งกือ ที่มีขามากที่สุดในโลก

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom