อันดับที่ 1 เรื่องหลอกลวงทางวิทยาศาสตร์ Piltdown Manเรื่องเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1912 เมื่อ Charles Dawson ได้อ้างว่าค้นพบเศษกระโหลก และฟัน ที่บ่อกรวด หมู่บ้าน Piltdown ใกล้ๆกับ Uckfield ประเทศอังกฤษ ที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างลิงไร้หาง ( Apes ) กับมนุษย์ที่ขาดหายไป เศษกระดูกนั้นได้รับชื่อว่า "Piltdown Man"40 ปีต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบสอบว่า Piltdown Man นั้นเป็นเรื่องหลอกลวง เนื่องจากฟันที่พบเป็นฟันของลิงอุรังอุตัง และเศษกระโหลกเป็นกระโหลกของมนุษย์ธรรมดา เรื่องทั้งหมดเป็นการร่วมกันหลอกลวงของ Charles Dawson เท่านั้น

คลัง ภาพเกี่ยวกับ Piltdown Manรูปซ้ายคนกลางเสื้อสีขาวคือ Charles Dawson รูปขวารูปขณะกำลังขุดที่บ่อกรวด คนขวาสุดคือ Charles Dawson


อนุสรณ์ความทรงจำ บริเวรบ่อกรวดที่หมู่บ้าน Piltdown บริเวณที่ขุดพบ Piltdown Man

ข้อมูลอ้างอิง เรื่องหลอกลวง Piltdown Man

http://en.wikipedia.org/wiki/Piltdown_Man
http://science.discovery.com/top-ten/2008/hoaxes/hoaxes-01.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom