ไส้กรอกที่ยาวที่สุดในโลก ( Longest Sausage )เมืองตูริจา ( Turija ) ประเทศเซอร์เบีย ( Serbia ) เมื่อวันที 28 กุมภาพันธ์ 2009 โรงงานผลิตไส้กรอกได้เตรียมการสำหรับงานประจำปีของเมืองครั้งที่ 25 โดยการผลิตไส้กรอกที่มีความยาวถึง 6643 ฟุต ( 2025 เมตร ) และสำหรับเมืองตูริจา ( Turija ) ยังเป็นผู้ครองตำแหน่งไส้กรอกทียาวที่สุดในโลกกินเนสบุ๊กประจำปี 2008 และทุกๆปี เมืองนี้ก็จะทำลายสถิติของตนเองทีละเซ็นติเมตรลงทุกปี

ข้อมูลอ้างอิง ไส้กรอกที่ยาวที่สุดในโลก

http://news.nationalgeographic.com/news/2009/03/photogalleries/week-in-news-pictures-120/index.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom