เพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก ( Biggest Diamond )

เพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก
เพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก ( Biggest Diamond ) สำหรับเพชรที่ยังไม่เจียระไน คือ ครูรีนาน ( Cullinan ) ถูกค้นพบโดย Frederick Wells ที่ เหมืองครูรินาน ( Cullinan Mine ) เมือง Gauteng ประเทศอัฟริกาใต้ ( South Africa ) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 1905 เม็ดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือ ครูรีนาน ( Cullinan ) มีน้ำหนัก 3,106.75 กะรัต (621.35 กรัม) โดยครูรินานเม็ดนี้สามารถตัดแบ่งเป็นเพชรเม็ดใหญ่ 9 เม็ด และเพชรเม็ดเล็กๆอีกหลายเม็ด เพชรที่ตัดแบ่งออกมาจาก ครูรินานที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

เพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก
Cullinan ที่ตัดแบ่งเป็นอีก 9 เม็ดใหญ่ ก่อนเีจียระไน

เพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก
Cullinan ที่ตัดแบ่งเป็นอีก 9 เม็ดใหญ่ หนังเีจียระไน ( เป็นแก้วเจียระไน จำลองจากของจริง )
  • เม็ดใหญ่อันดับหนึ่ง Cullinan I หรือ ดาวแห่งอัฟริกา ( Great Star of Africa ) มีน้ำหนัก 530.2 กะรัต ( 106.0 กรัม ) ประดับอยู่ที่คฑา Sceptre with the Cross โดยสามารถครองความเป็นเพชรที่เจียระไนที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนถึงปี 1985 หลังจากนั้นได้สูญเสียอันดับหนึ่งให้แก่เพชรที่ชื่อว่า Golden Jubilee Diamond ที่มีน้ำหนัก 545.67 กะรัต ( 109.13 กรัม )
  • เม็ดใหญ่อันดับสอง Cullinan II หรือ Lesser Star of Africa มีน้ำหนัก 317.4 กะรัต ( 63.5 กรัม ) และเป็นเพชรเจียระไน เม็ดใหญ่อันดับ 4 ของโลก โดยเพชรเม็ดนี้ถูกประดับไว้ที่ มงกุฏ Imperial State Crown เก็บรักษาอยู่ที่หอคอยลอนดอน ( Tower of London )
เพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก
Golden Jubilee
เพชรเจียระไน เม็ดใหญ่ที่สุดในโลก
The Golden Jubilee เพชรสีทอง น้ำหนัก 545.67 กะรัต เป็นเพชรน้ำงาม ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถูกพบที่เหมืองพรีเมียร์ทางแอฟริกาตอนใต้ปี 1985 เพชรนี้ถูกนำมาถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ในปี 1997 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกครองราชย์ครบ 50 ปี ชื่อของเพชรเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า The Unnamed Brown


ดาวที่มีแกนเป็นเพชร
เพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในจักรวาล ( ดาวที่มีแกนเป็นเพชร )
เมื่อมหาวิทยลัย Harvard-Smithsonian Center Astrophysics ได้นำเสนอในรายประจำปี ว่าค้นพบดวงดาวที่มีมวลเป็น ผลึกคาร์บอน (มีแกนเป็นเพชร) โดยดาวดวงนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ BPM 37093 ดาวดวงนี้มีระยะทางจากโลก 50 ปีแสง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2500 ไมค์ มีน้ำหนัก หมื่นล้านล้านล้านล้านล้าน กะรัต ( หนึ่งแล้วมีศูนย์ตาม 34 ตัว ) โคตรเพชรเม็ดนี้เกิดจากปรากฎการ......
<<อ่านข้อมูลเพิ่มเติม>>

เพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก
รูป คนซ้ายคือ McHardy , คนกลางคือ Frederick Wells คนขวา Thomas Cullinan และในมือของ McHardy และ Frederick ถืออยู่ก็คือ Cullinan ก่อนเจียระไน

คลัง ภาพเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก ( Biggest Diamond )

รูปซ้าย เม็ดบน Cullinan IV (หนัก 63.60 กะรัต) เม็ดล่าง Cullinan III (หนัก 94.40 กะรัต) , รูปกลาง Cullinan I , รูปขวา เม็ดล่าง Cullinan VI (หนัก 8.80 กะรัต) เม็ดบน Cullinan VIII (หนัก 6.80 กะรัต)


รูปมงกุฏ Imperial State Crown เพชรเม็ดใหญ่ที่อยู่ใต้พลอยแดง คือ Cullinan III

ข้อมูลอ้างอิง เพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก ( Biggest Diamond )

http://en.wikipedia.org/wiki/Cullinan_Diamond
http://famousdiamonds.tripod.com/cullinandiamonds.html
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=aiirjung&month=02-2009&date=15&group=1&gblog=14

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom