ซอสที่เผ็ดที่สุดในโลก ( Blair's 16 million )


ณ ปัจจุบัน คงไม่มีซอสอะไรที่เผ็ดเกินกว่า Blair's 16 million บรรจุอยู่ในขวดแก้วใส ฝาถูกผนึกด้วยขี้ผึ่งสีทอง ส่วนน้ำซอสนั้นจะถูกเคี้ยวจนตกเป็นผลึกเก็บไว้ในหลอดพลาสติก เวลาใช้ก็ใส่ลงไปที่ละเกล็ด สองเกล็ดพอ เนื่องจากมันมีความเผ็ดถึง 16,000,000 หน่วยความเผ็ดร้อนสโกวิลล์ ( Scoville heat unit ) หากเปรียญเทียบกับพริกขี้หนูของไทยจะอยู่ที่ 50,000-100,000 หน่วยความเผ็ดร้อนสโกวิลล์ โดยหน่วยความเผ็ดร้อนสโกบิลล์ ได้รับการตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่นักเคมีชาวอเมริกัน นามว่า Wibur Scoville วิธีทดสอบความเผ็ดร้อนสโกวิลล์ ทำได้โดยการใช้สารละลายของพริกสกัดเจือจางลงในน้ำเชือม จนกระทั่งไม่รับรู้ถึงความแสบร้อนอีก และการเจือจางนี้เองจะให้ระดับความเผ็ดร้อนเป็นแบบสโกวิลล์ เช่น 16,000,000 Scoville heat unit ก็คือพริก 1 ส่วน น้ำเชือม 16,000,000 ส่วน


สำหรับซอส Blair's 16 million ไม่รู้ว่่าทำไมเรียกว่าซอส เพราะมันมีลักษณะเป็นเกล็ดเหมือนน้ำตาล เวลาใช้ก็ตามรูปใส่ลงไปทีละเกล็ด สองเกล็ดพอ จะสังเกตว่ามันจะแสบร้อนขนาดไหน คนใช้ต้องสวมถุงมือยาง ใช้ปากคลีบลงหม้อซุป

ข้อมูลอ้างอิง ซอสที่เผ็ดที่สุดในโลก

http://en.wikipedia.org/wiki/Scoville_scale
http://www.hotsauceblog.com/hotsaucearchives/blairs-16-million-product-review/

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom