โดเมน เนม ที่แพงทีสุดในโลก ( Most expensive Domain name )

จัดเรียงกึ่งกลาง

โดเมน เนม ที่แพงทีสุดในโลก เป็นข้อมูลที่มาจาก DN journal และเป็นที่ยอมรับของ Guinness World Records และ MSNBC ในปี 2004 ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

อันดับ 1 โดเมน เนม Business.com ด้วยราคา 7.5 ล้านเหรียญยูเอส เมื่อเดือนธันวาคม 1999
อันดับ 2 โดเมน เนม AsSeenOnTv.com ด้วยราคา 5.1 ล้านเหรียญยูเอส เมื่อเดือนมกราคม 2000
อันดับ 3 โดเมน เนม Altavista.com ด้วยราคา 3.3 ล้านเหรียญยูเอส เมื่อเดือนสิงหาคม 1998
อันดับ 4 โดเมน เนม Wine.com ด้วยราคา 2.9 ล้านเหรียญยูเอส เมื่อเดือนพฤศจิกายน 1999
อันดับ 5 โดเมิน เนม Autos.com ด้วยราคา 2.2 ล้านเหรียญยูเอส เมื่อเดือนธันวาคม 1999

ข้อมูลอ้างอิง โดเมน เนม ที่แพงทีสุดในโลก ( Most expensive Domain name )

http://www.dailyblogtips.com/most-expensive-domain-names-ever/

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom