ถังเคมีดับเพลิง ( Fire Extinguishers )
ถังเคมีดับเพลิง แยกออกได้ 6 ประเภทใหญ่ ตามสารเคมีดับเพลิงที่บรรจุในถังเคมีดับเพลิง

ถังเคมีดับเพลิงชนิดกรดโซดาถังเคมีดับเพลิง ชนิดกรดโซดา ( Soda Acid )
ลักษณะถังบรรจุ : ถังสีแดงไม่มีสาย ไม่มีคันบีบ
ลักษณะการใช้งาน : ต้องกระแทรกให้หลอดบรรจุกรดโซดาแตก ที่บริเวณหัวถัง เพื่อทำปฏิกิริยากับ น้ำในถังทำให้เกิด แก๊สเป็นแรงขับดันในถัง แล้วคว่ำหัวถังลง แล้วน้ำจะพุ่งผ่านหัวฉีดเข้าดับไฟ
ใช้ดับไฟประเภท : ไฟประเภท A อย่างเดียว
สถานะปัจจุบัน : ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยม ไม่มีจำหน่ายในเมืองไทยแล้ว
ถังเคมีดับเพลิงชนิดฟองโฟมถังเคมีดับเพลิง ชนิดฟองโฟม ( Foam )
ลักษณะถังบรรจุ : นิยม บรรจุในถังอลูมิเนียมสีครีมหรือถังสแตนเลส มีหัวฉีดเป็นหัวฝักบัว บรรจุอยู่ในถังที่มีน้ำยาโฟม ผสมกับน้ำแล้วอัดแรงดันเข้าไว้ (นิยมใช้โฟม AFFF)
ลักษณะการใช้งาน : เวลา ใช้ ถอดสลักและบีบคันบีบบริเวณด้ามจับ แรงดันที่อัดไว้จะดันน้ำผสมกับโฟมยิงผ่านหัวฉีดฝักบัว พ่นออกมาเป็นฟอง กระจายไปปกคลุมบริเวณที่เกิดไฟไหม้ ทำให้การอับอากาศ ทำให้ไฟขาดออกซิเจน และลดความร้อนที่เป็นองค์ประกอบการเกิดไฟ 2 ใน 3 ตัว
ใช้ดับไฟประเภท : B และ A
ถังเคมีดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดันถังเคมีดับเพลิง ชนิดน้ำสะสมแรงดัน ( Water Pressure )
ลักษณะถังบรรจุ : บรรจุถังแสตนเลส หรือ บรรจุถังกันสนิมสีแดง บรรจุน้ำอยู่ในถัง แล้วอัดแรงดันน้ำเข้าไว้ จึงเรียกว่า น้ำสะสมแรงดัน
ลักษณะการใช้งาน : เวลาใช้ ถอดสลักและบีบคันบีบบริเวณด้ามจับ แรงดันที่อัดไว้จะดันน้ำที่บรรจุภายในถัง ดันผ่านหัวฉีดฝักบัว
ใช้ดับไฟประเภท : ใช้ดับไฟประเภท A
ถังเคมีดับเพลิงชนิดซีโอทูถังเคมีดับเพลิง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ ซีโอทู (Carbondioxide)
ลักษณะถังบรรจุ : นิยมบรรจุถังสีแดง ต่างประเทศบรรจุถังสีดำ ภายในบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในถังที่ทนแรงดันสูง ประมาณ 800 -1200 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ที่ปลายสายฉีดจะมีลักษณะเป็นกรวย
ลักษณะการใช้งาน : เวลา ใช้ ถอดสลักและบีบคันบีบบริเวณด้ามจับ จะพ่นหมอกหิมะออกมาไล่ความร้อน และออกซิเจนออกไป โดยฉีดเข้าใกล้ฐานของไฟให้มากที่สุด ประมาณ 1.5 - 2 เมตร เมื่อ ใช้งานแล้วจะไม่มีสิ่งสกปรกหลงเหลือ เวลาใช้งานจะเสียงดังเล็กน้อยเวลาใช้งาน นิยมใช้งานภายในอาคารที่ต้องการความสะอาดหรือ มีอุปกรณ์ อิเล็กโทรนิก
ใช้ดับไฟประเภท : ใช้ดับไฟประเภท C และ B
ถังเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งถังเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)
ลักษณะถังบรรจุ : บรรจุถังสีแดง ต่างประเทศบรรจุถังสีฟ้า บรรจุผงเคมี ซึ่ง มีหลายชนิด หลายคุณภาพไว้ในถัง แล้วอัดแรงดันเข้าไป เวลาใช้
ขบวนการทำงาน : ผงเคมีจะถูกดันออกไป คลุมไฟทำให้อับอากาศ และสารเคมีตัดกระบวนการทางเคมี
ลักษณะการใช้งาน : เวลาใช้ ถอดสลักและบีบคันบีบบริเวณด้ามจับ แรงดันจะผลักดันผงเคมีแห้งออกมา
ข้อพิจารณาการใช้ : ควร ใช้ภายนอกอาคาร เพราะผงเคมีจะพุ้งเป็นฝุ่นละอองฟุ้งกระจายทำให้เกิดความสกปรก และเป็นอุปสรรคในการเข้าผจญเพลิง อาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพง เสียหายได้
ใช้ดับไฟประเภท : ใช้ดับไฟได้ดีคือ ไฟประเภท B ผงเคมีไม่เป็นสื่อไฟฟ้า สามารถดับไฟประเภท C ได้ (แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจเสียหายจากผงเคมี)
ถังเคมีดับเพลิงชนิดฮาโลตรอนถังเคมีดับเพลิง ชนิดฮาโลตรอน ( Halotron )
ลักษณะถังบรรจุ : บรรจุถังสีเขียว หรือเหลือง แต่เดิมบรรจุน้ำยาเหลวระเหย ชนิด โบรโมคลอโร ไดฟลูออโร ซึ่งเป็นสาร CFC ไว้ในถัง ใช้ดับไฟได้ดีแต่มีสารพิษ และในปัจจุบันองค์การสหประชาชาติ ประกาศให้เลิกผลิตพร้อมทั้งให้ทุกประเทศ ลด ละ การใช้จนหมดสิ้น เพราะเป็นสารที่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ลักษณะการใช้งาน : เวลาใช้ ถอดสลักและบีบคันบีบบริเวณด้ามจับ สามารถฉีดใช้ได้ไกลกว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไซด์ คือระยะ 3-4 เมตร
ใช้ดับไฟประเภท : ใช้ดับไฟประเภท C และ B ส่วนไฟประเภท A ต้องมีความชำนาญ

ข้อมูลอ้างอิง ถังเคมีดับเพลิง

http://thaistopfire.blogspot.com/2009/03/fire-extinguishers.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom