ไรฝุ่น ( Dust Mites )ไรฝุ่น เป็นไรที่ไม่ได้อาศัยอยู่บนตัวของมนุษย์ แต่ไรฝุ่นกินเศษผิวหนังที่ตายแล้วหลุดออกมาตามพื้น ร่างกายของมนุษย์มีชิ้นส่วนเล็กเหล่านี้หลุดออกมาเป็นจำนวนมากตลอดเวลา และสะสมอยู่ตามซอก ที่นอนเป็นจำนวนมาก ไรฝุ่นจะใช้ก้ามเล็กเก็บกินเป็นอาหาร ตัวไรฝุ่นเองไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่ของเสียที่มันปล่อยออกมันและลอยอยู่ในบ้าน เมื่อสูดดมเข้าไปจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคหืด หอบ

คลัง ภาพไรฝุ่น ( Dust Mites )

.

ไรฝุ่น ( Must mites )แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom