ส.ค.ส. พระราชทาน


ส.ค.ส.พระราชทาน เป็นบัตรส่งความสุข ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง เพื่อพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2530 ถึง ปัจจุบัน (ยกเว้น พ.ศ. 2548 ปีเดียว เนื่องจากเกิดเหตุธรณีพิบัติ)

ส.ค.ส. พระราชทานตั้แต่ปี 2549 ถึง 2556

เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น จึงได้ทรงเริ่มต้นประดิษฐ์ ส.ค.ส. พระราชทาน ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ เมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยทรงพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาวดำ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โทรสาร (แฟกซ์) พระราชทานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ โดยข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทาน แต่ละปี จะประมวลขึ้นจากเหตุการณ์บ้านเมือง เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่ประเทศไทยต้องประสบ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในปีต่อ ๆ มา หนังสือพิมพ์รายวัน ได้นำลงตีพิมพ์ ในฉบับเช้าวันที่ 1 มกราคม เพื่อให้พสกนิกรได้ชื่นชมอย่างทั่วถึง
นับแต่ทรงใช้คอมพิวเตอร์ประดิษฐ์ ส.ค.ส. พระราชทาน ทรงเปลี่ยนแปลงคำลงท้ายของ ส.ค.ส. พระราชทาน เป็น ก.ส. 9 ปรุง แทนคำว่า ก.ส. 9 ปรุ เนื่องด้วยโทรพิมพ์ เป็นการ "ปรุง" ด้วยคอมพิวเตอร์ แทนการปรุด้วย เครื่องโทรพิมพ์ (เทเล็กซ์)

 ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2556

วันนี้(31ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ ให้แก่ประชาชนชาวไทย
สำ หรับส.ค.ส.พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2556 นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์เชิ้ตลำลองสีฟ้า มีลายเส้นสีชมพูและสีฟ้าฟ้าเข้มพาดตัดกัน พระสนับเพลาสีดำ และฉลองพระบาทสีดำ ประทับบนพระเก้าอี้ ด้านขวาของพระเก้าอี้ที่ประทับ มีโต๊ะกลม วางพระบรมฉายาลักษณ์ครอบครัว และเชิงเทียนแก้ว ทรงฉายกับสุนัขทรงเลี้ยง คือ คุณทองแดงที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี 2541 สวมเสื้อสีทอง หมอบอยู่แทบพระบาทด้านขวา และคุณมะลิ แม่เลี้ยงคุณทองแดง สวมเสื้อสีทอง หมอบอยู่แทบพระบาทด้านซ้าย
ด้านหลังพระเก้าอี้ที่ประทับ ตกแต่งด้วยดอกกล้วยไม้หลากสี ด้านขวาบน มีตราพระมหาพิชัยมงกุฎประดับ ส่วนด้านซ้ายมีผอบทอง ประดับ ด้านล่างของผอบทอง มีตัวอักษรสีทอง ข้อความว่า ส.ค.ส. พ.ศ. ๒๕๕๖ สวัสดีปีใหม่ และ ตัวอักษรสีขาว ข้อความว่า ขอจงมีความสุขความเจริญ HAPPY NEW YEAR ด้านขวา ใต้ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ มีข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเหลือง ข้อความว่า “ความเมตตาเป็นคุณธรรมนำความสุข ช่วยปลอบปลุกปรุงใจให้หรรษา ความกตัญญูรู้คุณผู้เมตตา ทวีค่าของน้ำใจไมตรีเอย” 
ด้านล่างของ ส.ค.ส. มีแถบสีม่วงเข้ม มุมล่างขวา มีข้อความ ก.ส. 9 ปรุง 181122 ธค.55 ( กอ สอ เก้า ปรุง สิบแปดสิบเอ็ด ยี่สิบสอง ทอ คอ ห้าห้า ) พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร, ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvarnnachad , D Bramaputra , Publisher ( พริ้นเทด แอ้ท เดอะ สุวรรณชาด , ดี. พรหมบุตร, พับลิชเชอร์ ) กรอบของ ส.ค.ส. พระราชทานฉบับนี้ เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ เรียงกัน ด้านซ้ายและด้านขวาเรียงกันด้านละ 3 แถว ส่วนด้านบนและด้านล่า งเรียงกันด้านละ 2 แถว ทุกหน้า มีแต่รอยยิ้ม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2556 แก่ประชาชนชาวไทย
“ความเมตตาเป็นคุณธรรมนำความสุข ช่วยปลอบปลุกปรุงใจให้หรรษา ความกตัญญูรู้คุณผู้เมตตา ทวีค่าของน้ำใจไมตรีเอย” 


ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานพรปีใหม่แก่ประชาชนทั้งหลาย ความว่า ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน และขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่ร่วมกันจัดงานฉลองอายุครบ 7 รอบ ให้อย่างเหมาะสมงดงาม ระหว่างปีที่แล้ว เหตุการณ์ต่างๆ ในบ้านเมือง นับว่าเป็นปรกติดี แต่พอเข้าปลายปี ก็เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ เป็นเหตุให้ประชาชนหลายจังหวัด ต้องประสบอันตราย และความเดือดร้อนลำบาก ความเสียหายครั้งนี้ ดูจะร้ายแรงกว่าครั้งไหนๆ ที่ผ่านมา ข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจอย่างสำคัญ ดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้หลายครั้งแล้วว่า วิถีชีวิตของคนเรานั้น จะต้องมีทุกข์ มีภัย มีอุปสรรค ผ่านเข้ามาเนืองๆ ไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นปรกติสุขอย่างเดียวได้ ทุกคนจึงจะต้องเตรียมกายเตรียมใจ และเตรียมการไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อเผชิญและป้องกันแก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อนต่างๆ ด้วยความไม่ประมาท ด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยสามัคคีธรรม
ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ประชาชนชาวไทย ได้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท โดยมีสติรู้ตัว และปัญญารู้คิดกำกับอยู่ตลอดเวลา ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใด ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปให้ทันการณ์ทันเวลา ผลงานทั้งนั้น จะได้ส่งเสริมให้แต่ละคน ประสบแต่ความสุขความเจริญ และทำให้ชาติบ้านเมืองดำรงมั่นคง และก้าวหน้าต่อไปด้วยความผาสุกสวัสดี

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้มีความสุข ไม่มีทุกข์ ไม่มีภัย ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน


ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2554 แก่ประชาชนชาวไทยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลอง พระองค์สากลสีครีมผ้าปักพระกระเป๋าเป็นผ้าลายริ้วสีเหลืองสลับเทา ฉลองพระองค์ชั้นในเป็นเชิ้ตขาว ทรงผูกเนคไทลายริ้วสีเหลืองสลับเทาประทับบนพระเก้าอี้
ด้านข้างพระเก้าอื้ที่ประทับทั้งสองข้างมีโต๊ะสูงโต๊ะด้านซ้ายวางแจกัน แก้วก้านสูงปักดอกไม้หลากสี โต๊ะด้านขวาวางแจกันแก้วขนาดเล็กปักดอกไม้หลากสีเช่นกันทรงฉายกับสุนัขทรง เลี้ยง2สุนัข หรือคุณทองแดงที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2541 หมอบอยู่หน้าพระเก้าอี้ด้านขวาและคุณทองแท้ที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ ปี2542หมอบอยู่หน้าพระเก้าอี้ด้านซ้าย


ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2553 เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์แจ๊คเก็ตสีชมพูเข้ม ปักรูปคุณทองแดงที่ด้านซ้ายของพระอุระ ทับฉลองพระองค์ชั้นในสีขาว ประทับบนพระเก้าอี้หวาย ที่ตั้งอยู่กลางสนามหญ้าและสวนดอกไม้ทรงฉายกับคุณทองแดงและคุณทองหลาง สุนัขทรงเลี้ยงที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างพระเก้าอี้ทั้งสองด้าน


ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2552 เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์สากลสีน้ำตาลอ่อน ผ้าปักพระกระเป๋าสีฟ้าสดใส ฉลองพระองค์ชั้นในเป็นเชิ้ตขาว ทรงผูกเนคไทสีฟ้าอ่อน ประทับบนพระเก้าอี้ ทรงฉายกับคุณทองแดง สุวรรณชาด ที่นั่งอยู่ข้างพระเก้าอี้ และคุณนายแดง แม่ของคุณทองแดง ที่หมอบเฝ้าอยู่อีกข้างหนึ่ง


ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2551 เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุดปกติขาว ทรงฉายคู่กับคุณทองแดง และสุนัขทรงเลี้ยง ที่เป็นเหลนของคุณทองแดงอีก 4 สุนัข


ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2550 เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉายคู่กับคุณทองแดง และสุนัขทรงเลี้ยง ที่เป็นเหลนของคุณทองแดงอีก 9 สุนัข


ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2549 เป็นพระบรมฉายา ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์สีเขียว มีภาพปักรูปคุณทอง แดงที่กระเป๋าด้านซ้าย ทรงฉายคู่กับคุณทองแดง

ปี 2548 ไม่มี ส.ค.ส. พระราชทาน

ส่วนปี 2548 ไม่มี สคส พระราชทานเนื่องเกิดเหตุคลื่นสึนามิซัดเข้าชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างรุนแรง จากการเกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตนเข้าเฝ้าฯ เนื่องในวโรกาสพระราชทานพระราชดำรัส เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เมื่อเสร็จจากการบันทึกเทปแล้ว ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับตนว่า ปีใหม่ปีนี้ มิได้พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องจากทรงงานหนัก ในการให้ความช่วยเหลือพสกนิกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ส.ค.ส. พระราชทานตั้แต่ปี 2530 ถึง 2547

ในวันสิ้นปี (31 ธันวาคม) ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความสุข โดยทรงปลีกเวลาจากพระราชกรณียกิจ มาทรงปรุงแถบโทรพิมพ์ (เทเล็กซ์) พระราชทานพรปีใหม่ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ถวายงาน โดยทรงใช้รหัสแทนพระองค์ว่า กส. 9 เช่นเดียวกับที่ทรงใช้ติดต่อทางวิทยุสื่อสาร ทรงระบุท้ายโทรพิมพ์ว่า กส. 9 ปรุ ส.ค.ส. พระราชทาน ที่เป็นโทรพิมพ์เหล่านี้ เริ่มเผยแพร่สู่สาธารณชน เมื่อปี พ.ศ. 2530

ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2547 ทรงกล่าวถึงเหตุการณ์ รุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลก ภายหลังเหตุการณ์วินาศกรรม ๑๑ กันยายน พ. ศ. ๒๕๔๔ ทรงให้คนไทยมีความรักสามัคคีกัน

สคส.พระราชทาน ประจำปี 2546 ทรงกล่าวถึงสุนัขทรงเลี้ยง ว่าเป็นเพื่อนที่ดี

ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2545 ทรงกล่าวถึงปัญหาความ ขัดแย้งกัน ขัดแข้ง ขัดขา และให้แก้ปัญหาโดยใช้หัว คือสมอง ควบคุมทุกส่วน ของตัว รวมทั้ง ขาให้อยู่ในระเบียบ

สคส พระราชทาน ประจำปี 2544 ทรงให้ทบทวนบทเรียนจากอดีต เพื่อเตรียมตัวฟันฝ่าปัญหาในอนาคต และตั้งมั่นอยู่ในความดี และความสุจริตใจ

สคส.พระราชทาน ประจำปี 2543 ทรงกล่าวถึงการเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ และให้มองโลกในแง่ดี


ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2542 ทรงให้คนไทยมีความ เพียร เช่นเดียวกับพระมหาชนก และทรงเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคือทาง แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

สคส พระราชทาน ประจำปี 2541 ทรงพระราชทานกำลังใจ ในการต่อสู้วิกฤตเศรษฐกิจ

สคส.พระราชทาน ประจำปี 2540 ทรงกล่าวถึงพลังความคิด และให้คติในการพูด การคิด และการทำงาน

ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2539 ทรงให้คนไทยตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลในการแก้ปัญหา และการประสานประโยชน์เพื่อประเทศชาติ

สคส พระราชทาน ประจำปี 2538 ทรงให้ข้อคิดในการร่วมมือกันทำงาน เกี่ยวกัยการพูด การฟัง

สคส.พระราชทาน ประจำปี 2537 ทรงกล่าวถึงโครงการตามพระราชดำริ เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพ

ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2536 ทรงเน้นเรื่องการมองปัญหาให้ชัดเจนและตรงจุด การมีสติ คิดและทำอย่างสร้างสรรค์

ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2535 ทรงให้คนไทยมุ่งทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2534 ทรงชี้ให้คนไทยใช้ความเพียร อดทน สติ และปัญญา


ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2533 ทรงให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีสติ และปัญญา
.

ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2532 ทรงให้นิยาม ๔ ประการของความสุข ว่าคือความปรารถนาดีต่อกัน ความอนุเคราะห์ ความยินดี ความสงบ


ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2531 ทรงสอนให้ทุกคนคิดและทำในสิ่งที่ดี เพื่อให้บังเกิดแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต


สคส.พระราชทาน ประจำปี 2530 พระราชทานเป็นปีแรก ทรงยังใช้คำว่า กส.9 ปรุ โดยมี 2 แบบ

ข้อมูลอ้างอิง สคส. พระราชทาน

 • http://www.dailynews.co.th/royal/175520
 • http://news.sanook.com/1087441/%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
 • http://www.posttoday.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%8C/67439/%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA-%E0%B8%84-%E0%B8%AA-2554
 • http://th.wikipedia.org/wiki/ส.ค.ส._พระราชทาน
 • http://www.sudipan.net/phpBB2/viewtopic.php?p=27410

สวัสดีปีใหม่ เพื่อนๆชาว wowboom
 
 • กลับมาอีกครั้งหลังจากห่างหายไปอย่างยาวนาน เป็นเดือนกันทีเดียวคราวนี้! เนื่องจากช่วงนี้ยุ่งมากจริงๆ ทั้งงานประจำ งานนอก และงานของทางบ้าน(จะไปโทษใครก็งกเอง ถ้ากินน้อยใช้น้อยกว่านี้ก็คงไม่ต้องเหนื่อยอดหลับอดนอนทำงาน)
 • ผมจึงจำใจต้องหยุดเล่นเน็ต หยุดอัพ Blog เพื่อปั่นงานทุกอย่างไม่ให้เสียหาย
 • ต้องขอคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตาม wowboomันมาอย่างเหนียวแน่น ยังไงก็ยังจะทำต่อไปเรื่อยๆ แต่ตอนนี้ก็คงจะมาบ้าง หายไปบ้างตามแต่โอกาสอำนวย


สวัดสดีปีใหม่ รวยๆ ไม่เจ็บ ไม่ไข้ เดินทางปลอดภัย กันทุกคน นะครับ : )

เทคโนโลยี โรบอท เมื่อ 200 ปีที่แล้ว


 เมื่อพูดถึงโรบอท หรือ หุ่นยนต์ เมื่อ 200 ปี ที่แล้วคุณคิดว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไง คิดไม่ออกก็ดูรูปจั่วหัวเลยครับ หนอนทองคำประดับด้วยอัญมณีตัวนี้เลย

 • เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในศตวรรษที่ 19 แล้วคงไม่มีใครเก่งเกินเหล่า ช่างสร้างนาฬิกา ใช่ครับฟังไม่ผิด "ช่างสร้างนาฬิกา" คือผู้สร้างโรบอทรุ่นบุกเบิก เนื่องจากกลไกที่ใช้ขับเคลื่อนพวกมันคือ ลานนาฬิกา
 • ย้อนกลับไปในปี 1820 ไกลเกินกว่าจะเป็นยุคของโรบอท ที่มีแผงวงจรอิเล็กโทรนิค ช่างนาฬิกาชาวสวิสส์ นามว่า Henri Maillardet ได้สร้างผลงานอันงดงามและน่าตื่นตะลึง เป็น หุ่นยนต์หนอนแก้ว จากทองคำที่ประดับปะดาด้วยอัญมณี เพื่อขายให้แก่ขุนนางผู้มั่งคั่งชาวจีน
 • ความลับของกลไกที่ใช้ขับเคลื่อน หนอนแก้ว ตัวนี้คือ ลานนาฬิกา ที่ใช้ขับล้อคู่ที่อยู่ด้านล่างตัวหนอน
 • เท่าที่ทราบ หนอนโรบอท นี้น่าจะมีเพียง 6 ตัวเท่านั้นที่ได้มีการจัดสร้าง
 • เมื่อปี 2010 หนึ่งในหกของหนอนในตำนานนี้ถูกประมูลไปด้วยเงิน 415,215 เหรียญสหรัฐ(ประมาณ 12 ล้านบาท)

 อ้างอิง

ถ้าคลิปไม่ขึ้นก็ตามไปดูตามลิงค์นี้นะครับ

บ้านกลาง มอเตอร์เวย์


เมื่อนาย Luo Baogen และเมียเห็นว่าค่าเวียนคืนนั้นไม่เพียงพอที่จะให้พวกเขาทั้งคู่ไปหาที่อยู่ใหม่พวกเขาจึงปฎิเสธที่จะย้ายออกจากอาคารแม้เพื่อนบ้านของพวกเขาจะยินยอมพร้อมใจย้า่ยกันไปหมดแล้ว
 • ในยุคคอมมิวนิตส์ทรัพท์สินส่วนบุคคลถูกยึดมาเป็นของรัฐการเวียนคืนนั้นเป็นเป็นเรื่องง่ายดาย แต่จีนยุคใหม่กฎหมายนั้นไม่อนุญาตให้ทุบทำลายตึกก่อนที่จะได้ยุติกับเจ้าของอาคาร
 • นำไปสู่ภาพอันพิลึกพิลั่นที่มีอาคาร 5 ชั้นตั้งอยู่กลางถนนมอเตอร์เวย์ในเมือง Wenling มณฑล Zhejiang ประเทศจีน ดังภาพจั่วหัว
ก็หวังว่าสองผัวเมียจะปลอดภัยตอนเดินข้่ามถนนกลับบ้านนะครับ
อ้างอิง

 • http://www.odditycentral.com/news/chinese-motorway-built-around-house-because-residents-refuse-to-move.html

ระบบฟอร์ด มายคีย์ หยุดแว้น และ สก๊อย


พ่อ แม่ หลายๆคนคงกลุ้มใจ เมื่อจะซื้อรถให้ลูกขับ ว่าตัวเองจะเป็นคนส่งลูกๆไปตายหรือเปล่า เนื่องจากเด็กๆมักคึกคะนองขับรถเร็ว เปิดวิทยุเสียงดังรบกวนชาวบ้าน ฟอร์ดจึงเตรียมส่งเฟียสต้า(Ford Fiestas)ตัวใหม่ที่จะออกขายในช่วงเดือนธันวาคม 2012(เฉพาะในสหราชอาณาจักรเท่านั้น)
 • ที่จะมีการเพิ่มระบบฟอร์ดมายคีย์(Ford's myKey system)ที่พ่อแม่สามารถตั้งจำกัดความเร็วรถ จำกัดระดับเสียงของวิทยุได้
 • โดยระบบสมองกลในรถจะตรวจจับความแตกต่างของกุญแจรีโมทถ้าพบว่าเป็นรีโมทของคุณลูกรถก็จะล็อกความเร็วตามที่ตั้งไว้ แต่ถ้าตรวจพบเป็นรีโมทของคุณพ่อคุณแม่รถก็จะสามารถเหยียบได้เต็มที่ไม่จำกัดความเร็ว 
 • ในสหราชอาณาจักรพบว่าสถิติืผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเพิ่มเป็น 2 เท่า
ค่ายรถมอเตอร์ไซค์น่าจะทำฟังก์ชั่นตัวนี้ออกด้วยจะดีมากเลย
อ้างอิง

 • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2237435/How-teenage-proof-car-New-key-allow-parents-restrict-speed-youngsters-drive.html

ประเพณีแปลกๆ นอนให้วัวเหยียบ

เห็นแล้วอึ้งประเพณีแปลกๆ ที่ชาวบ้านจะมานอนให้วัวเหยียบ และยิ่งแปลกขึ้นไปอีกคือที่ผ่านมานับร้อยปีพิธีกรรมนี้ไม่เคยมีเหตุผู้เข้าร่วมพิธีได้รับบาดเจ็บรุนแรง

แว่น รักษาโรคซึมเศร้าจากสภาพอากาศ


เขาโฆษณาว่าถ้าใส่แว่นอันนี้คุณจะรู้สึกกะปี้กะเป่าขึ้น ทำงานได้ยาวขึ้น

เครื่องบินบังคับ ด้วยคลื่นสมอง


หากคุณไม่สันทัดในการบังคับเครื่องบินบังคับวิทยุด้วยรีโมท งั้นลองเปลี่ยนมาบังคับด้วยคลื่นสมองดูเป็นไง

นม โตที่สุดในโลก


หนักอกหนักใจแทนเธอจริงๆ

ทะเลสาบนมเย็น


ทะเลสาบน้ำเค็มแห่งนี้ยังเก็บงำความลับของสีสัน สีนมเย็น ของมันที่วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถไขได้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่

หินช้าง


หินรูปทรงประหลาดนี้ต้องยอมรับว่าเหมือนช้างจริงๆ แต่ดูจะเหมือนช้างตัวร้ายในเรื่องก้านกล้วยที่ชื่อว่า "งวงแดง"

สถิติโลก เป่าหมากฝรั่ง ลูกใหญ่ที่สุดในโลก


เห็ํนแล้วทึ่งเพราะ Admin DEN เป่าหมากฝรั่งได้อย่างมากก็ใหญ่เท่ากำปั้น แต่นาย Chad Fell ชาวอเมริกันสามารถเป่าหมากฝรั่งจนเป็นสถิติโลกด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 50.8 เซ็นติเมตร O_o ครึ่งเมตร ทำสถิติไว้ที่โรงเรียน the Double Springs High School รัฐอลาบามา (Alabama) สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2004

อ้างอิง

 • http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/size/largest-bubblegum-bubble-blown

แล็ปท็อป เครื่องแรกของโลก

ถ้าไม่บอกให้เดาก็คงเดาไม่ออกว่ามันคือคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือ แล็ปท็อป นั้นเองที่เห็นมันหน้าตาแปลกๆก็เพราะว่ามันเป็น แล็ปท็อปเครื่องแรกของโลก

กอเอี๊ยะ กัน เมาค้าง


กอเอี๊ยะบายทอก เขาโฆษณาว่า บอกลาอาการเมาค้างได้เลยถ้าติดแผ่น กอเอี๊ยะบายทอกขณะดื่มเหล้า ดื่มเบียร์

ศพ ใน คอนกรีต


เรื่องศพที่ถูกอำพรางไว้ในคอนกรีต นั้นได้รับรู้ผ่าน E-mail ว่ามีอยู่ที่นู้นมั้ง ที่นี้มั้ง ลือกันว่าคอนกรีตบริเวณนี้ชื้นเป็นรอยคราบแปลกๆ ยามค่ำคืนมีเสียงร้องโหยหวน แต่โดยส่วนตัวผมไม่เชื่อจึงปล่อยผ่านไป พอดีวันนี้อ่านหนังสือการ์ตูนเรื่องโปรด CMB พิพิธภัณฑ์พิศวง ตอน โมเสก เรื่องราวก็มีการซ่อนศพไว้ในคอนกรีต และเมื่อตำรวจทำการสกัดคอนกรีตออกก็พบ ซากศพแห้งติดอยู่ในคอนกรีต คราวนี้ผมก็สงสัยเข้าจับจิตว่า ศพที่ถูกหล่ออยู่ในคอนกรีตมันจะเป็นยังไง

สัตว์ประหลาด รูปร่างเหมือน หวี


ยิ่งดูก็ยิ่งประหลาดเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่หลุดมาจากภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เนื้อหาในต้นฉบับบทความบอกว่าพวกมันมีรูปร่างเหมือนพิณ แต่ Admin DEN ว่ามันเหมือน หวี

3 สถิติโลก กับ การเลือกตั้งประธานาธิดีสหรัฐ


รู้ผลกันไปเรียบร้อยแล้วว่า โอบามา ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิดีสหรัฐสมัยที่สอง(อย่างไม่เป็นทางการ) แต่รู้กันหรือยังว่า ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ได้สร้างสถิติโลกใหม่ขึ้นมา 3 อย่าง

ถุงเท้าไม่มีวันขาด


หลายๆคนคงแทบคลั่งเมื่อเจอสภาพการณ์ที่ต้องถอดรองเท้าโดยไม่คาดหมาย เจ้ากรรมดันใส่ถุงเท้าขาด หัวแม่เท้าโผล่ มาซะงั้น ปัญหานี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นถ้าคุณสวมถุงเท้าไม่มีวันขาด SOCRATES

ฉากภาพยนตร์ ที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก


หากจะถามว่าภาพยนตร์เรื่องใด มีฉากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก? คงไม่มีเรื่องใดยิ่งใหญ่ไปกว่าเรื่อง Honor Flight

ตระกูลที่โชคดีที่สุดในโลก


ตระกูล Tord คือ ตระกูลที่โชคดี และเฮงที่สุดในโลก ไปดูกันว่าตระกูลนี้จะเฮงขนาดไหน

สถิติชนะเงินพนัน ก้อนใหญ่ที่สุดในโลก


หากฉายาโคตรเซียน มีจริง ฉายานี้คงตกเป็นของนายแอนโตนิโอ้ เอสแฟนดิเอลี(Antonio Esfandiari) แทน เกาจิ้ง อย่างแน่นอนเพราะว่านายแอนโตนิโอ้สามารถคว้าเงินจากการแข่งขันโป๊กเกอร์ทัวนาเม้นท์ Big One For One Drop ที่ ลาสเวกัส ไป 18.3 ล้านเหรียญสหรัฐ(549 ล้านบาท) ถือว่าเป็นสถิติเงินจากการพนันก้อนใหญ่ที่สุดในโลก ที่ได้รับการรับรองโดยกินเน็สบุ๊ค

อ้างอิง

 • http://www.guinnessworldrecords.com/news/2012/7/antonio-esfandiari-sets-poker-tournament-prize-money-record-with-$183-million-win-43435/

หนอนแก้วหัวโต


จ๊าก! ทำไมหนอนแก้วมันถึงหัวโตอย่างนี้ แถมหน้าตายังเหมือนสวมหน้ากาก(ฮอลโลว์ ในการ์ตูนเรื่อง บลีช/เทพมรณะ)

หนอนแก้ว อัญมณี


O_o เห็นแล้วAdmin DEN ต้องบอกว่า งองูสองตัวเลย เนื่องจากมันไม่ใช่แผ่นลดไข้แต่พวกมันคือ หนอนแก้ว หรือ ตัวอ่อนของผีเสื้อ

มนุษย์ดิ่งนรก ทะลุกำแพงเสียง Felix Baumgartner


เป็นข่าวคึกโครมกันมานานพอสมควรที่นาย Felix Baumgartner เป็นมนุษย์คนแรกที่สามารถกระโดดดิ่งพสุธาลงมาด้วยความเร็วเหนือเสียงได้สำเร็จ แต่รู้กันหรือเปล่าว่าการกระโดดครั้งนี้สร้างสถิติโลกขึ้นมาอีกถึง 5 อย่างด้วยกัน

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom