ศัลยกรรม ใบหน้า ถูกลูกซองยิง ( Connie Culp )Connie Culp คอนนี่ หญิงสวยใหญ่วัย 46 ถูกสามีของเธอยิงด้วย ปืนลูกซอง ( Shotgun ) เมื่อปี 2004 ทำให้ คอนนี่สูญเสีย จมูก ใบหน้า ริมฝีปาก และไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเอง ไม่สามารถกินอาหารทางปาก เธอต้องหายใจ และทานอาหารผ่านช่องที่เจาะไว้ที่บริเวณลำคอ
เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2008 ทีมศัลยแพทย์ 11 คน จาก Cleveland Clinic รัฐ Ohio อเมริกา ได้ทำการผ่าตัดปลูกใบหน้าใหม่ให้แก่ คอนนี่ โดยใช้ใบหน้าที่ได้จากการบริจาค ของผู้เสียชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นการศัลยกรรมเปลียนใบหน้า จากผู้เสียชีวิต เป็นครั้งแรกในอเมริกา ซึ่งการผ่าตัดในลักษณะนี้ครั้งแรกในโลก เกิดขึ้นในฝรั่งเศล เมื่อปี 2005

คลังรูปภาพ การปลูกถ่ายใบหน้าภาพนี้เป็นรูปเปรียบเทียบแต่ละช่วงเวลา รูปซ้ายเป็นรูปถ่ายของ คอนนี่ ก่อนถูกทำร้ายจากสามี รูปกลางเป็นรูปถ่ายคอนนี่ก่อนเข้ารับการฝ่าตัด 22 ชั่วโมง เมื่อเดือนธันวาคม 2008 ส่วนรูปขวาเป็นรูปหลังจากได้รับการศัลยกรรม เปลี่ยนใบหน้า


รูปด้านข้าง ก่อนและหลังการศัลยกรรม เปลี่ยนใบหน้า


รูปเอียงข้าง ก่อนและหลัง การศัลยกรรม เปลี่ยนใบหน้า


รูปหน้าตรง ก่อนและหลัง ศัลยกรรม เปลี่ยนใบหน้า


ทีมแพทย์ประกอบไปด้วย ศัลยแพทย์พลาสติก 7 คน ศัลยแพทย์ช่องหู ศัลยแพทย์เกี่ยวกับจมูก ช่องคอ โดยใช้เวลากว่า 17 ชั่วโมง ในการผ่าตัดบริเวณช่วงกลางใบหน้า การทำจมูก ทำโครงด้านหน้าของใบหน้า ทำริมฝีปากบน ทำการปลูกถ่ายผิวหน้า เย็บใบหน้า กล้ามเนื้อ

คลิปวีดีโอ ( Clip VDO ) การผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้า ครั้งแรก ในสหรัฐอเมริกาบทความ ข่าวดัง


ข้อมูลอ้างอิง ศัลยกรรมใบหน้า ถูกสามียิง

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom