พัฒนาการ ของ เรือดำน้ำ ( Evolution of submarine )

วิวัฒนาการ ของ เรือดำน้ำ
  • 1620 The Drebbel เรือดำน้ำ ลำแรกที่ประสบณ์ความสำเร็จ ในการดำน้ำ สร้าง และทดสอบโดย Cornelius Drebbe
  • 1776 The Turtle เรือดำน้ำ ลำแรก ของอเมริกา ออกแบบโดย David Bushnell
  • 1864 H.L. Hunley เรือดำน้ำ ที่ใช้ในสงครามกลางเมือง ของอเมริกา ( Amarican civil war )
  • 1867 Ictineo II เรือดำน้ำ เครื่องจักรไอน้ำ ลำแรกของโลก
  • 1941 U-boats เรือดำน้ำ ของนาซี ที่ดีที่สุดในโลกขณะนั้น
  • 1954 Nautilus เรือดำน้ำ พลังงานนิวเคลียร์ ลำแรกของโลก
รูปภาพ เกี่ยวกับ วิวัฒนาการ ของ เรือดำน้ำ


The Turtle submarine
รูป เรือดำน้ำ ลำแรก ของอเมริกา ออกแบบโดย David Bushnell ในปี 1776 โดยตั้งชื่อว่า เรือดำน้ำ เต่า ( The Turtle )

เรือดำน้ำ ของ Robert Fulton
รูป เรือดำน้ำที่ได้รับคำสั่งให้ประดิษฐโดย นโปเลียน เรือดำน้ำลำนี้ออกแบบ และสร้างโดย Robert Fulton ที่ทดสอบดำน้ำโดยออกจากชายฝั่งประเทศฝรั่งเศล ประมาณปี 1800 - 1801 โดยมี ฟลูตัน และช่างเครื่องอีก 3 คน โดยทำความลึกได้ 7.6 เมตร ( 25 ฟุต )

เรือดำน้ำ ที่ใช้ในสงคราม ลำแรกของโลก
รูป ในระหว่างเกิดสงครามกลางเมืองของอเมริกา ( American Civil War ) กลุ่มนักประดิษฐ ที่นำโดย Horace L. Hunley ได้นำหม้อไอน้ำ ( steam boiler ) มาประดิษฐเป็น เรือดำน้ำ และมันยังได้รับการบันทึกว่าเป็รเรือดำน้ำ ที่ใช้ในสงคราม ลำแรก โดยการติดตั้ง ตอปิโด ความเร็วในการขับเคลื่อน 4 น็อต โดยใช้แรงมือหมุน จากลูกเรือ 8 คน อากาศที่ใช้ได้มาจากท่อขนาด 1.2 เมตร สองท่อ ซึ่งนั้นเพียงพอในการออกปฎิบัิติการได้ ครึ่งชั่วโมง

เรือดำน้ำ Alligator
เจ้าจระเข้ (The Alligator) เป็นเรือดำน้ำ ลำแรกที่กองทัพเรือสหรัฐได้สั่งซื้อ ภายในเรือมีเครื่องกรองอากาศ 2 เครื่อง และมีระบบผลิตออกซิเจน โดยขบวนการทางเคมี

เรือดำน้ำ Intelligent Whale
เจ้าวาฬผู้ชาญฉลาด ( The Intelligent Whale ) เรือดำน้ำ ขับเคลื่อนด้วยแรงคน ที่กองทัพเรืออเมริกาสั่งซื้อในปี 1870 แต่มันไม่เคยออกปฏิบัิติการเคยซักครั้ง ภายในเรือดำน้ำประกอบไปด้วย ระบบกรองอากาศ , ระบบอัดอากาศเข้าสู่ถังอับเฉา ( empty ballast tank ) เพื่อให้เรือมั่นคง และมันยังเป็นแหล่งอากาศสำหรับลูกเรือขณะดำน้ำ และเจ้าวาฬผู้ชาญฉลาด ลำนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจ ให้แก่ John Holland ประดิษฐเรือดำน้ำลำแรกของเขา

เรือดำน้ำ USS Holland
ในปี ค.ศ.1900 จอร์น ฮอลแลนด์ (John Holland) ได้ขายเรือดำน้ำของเขาให้แก่กองทัพเรือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมันเป็นเรือดำน้ำที่สามารถนำไปปฎิบัิติภาระกิจได้จริง มันได้รับชื่อว่าUSS Holland (SS-1) เรือดำน้ำ USS Holland ได้รับการสั่งซื้อจาก ผู้บัญชาการกองทัพเรือ นานว่า Theodore Roosevelt ในปี 1898 โดย รูสเวลท์ได้เห็นศักยภาพของเรือดำน้ำรุ่นนี้ที่ Havana Harbor ในระหว่างสงครามระหว่างอเมริกา กับสเปน

เรือดำน้ำ US Seal
เรือดำน้ำ USS Seal เป็นเรือดำน้ำสมัยใหม่ ลำแรก ที่สร้างโดย ไซมอน เลค ( Simon Lake ) โดยนายเลค นั้นถือว่าเป็นคู่แข่ง คนสำคัญของ จอร์น ฮอลแลนด์ (John Holland) ซึ่งมันเป็นเรือดำน้ำที่ต้นแบบของเรือดำน้ำสมัยใหม่ที่มีอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ในปัจจุบัน escape trunk, conning tower, diving planes, control room, and the rotating, retractable periscope

เรือดำน้ำ al9
รูป เรือดำน้ำ AL9 , AL11 ขณะจอดอยู่ในท่าเรือ ( Dock )

เรือดำน้ำ L1
รูป เรือดำน้ำกองทัพเรือสหรัฐ L1

ส่วนประกอบของเรือดำน้ำ
รูป ส่วนประกอบเรือดำน้ำ WWII

เรือดำน้ำ ดีที่สุด ในสงครามโลกครั้งที่2
รูป เรือดำน้ำ USS Flasher SS 249 เรือดำน้ำ ที่ ดีที่สุด ในสงครามโลกครั้งที่ 2

เรือดำน้ำ uss tusk ss426
ในช่วงปี ค.ศ. 1940 เกิดการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี่เรือดำน้ำ รูป เรือดำน้ำ USS Tusk SS 426 Guppy type submarine

ห้องยิงตอปิโด
รูป ภายในห้องตอปิโด ด้านหน้าของเรือดำน้ำ

เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ ลำแรกของโลก
รูป เรือดำน้ำยูเอสเอส นูทิลูส ( USS Nautilus ) ซึ่งเรือดำน้ำยูเอสเอส นูทิลูส เป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ ลำแรงของโลก ที่ออกแบบให้เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฎิบัติงานได้ไกลขึ้น และสามารถปฎิบัติการได้อย่างยืดหยุ่น

เรือดำน้ำของอังกฤษ ที่ ดีที่สุด
รูป พื้นที่ ส่วนต่างภายใน เรือดำน้ำรุ่นใหม่ ที่ ดีที่สุดของกองทัพเรือ ชื่อว่า HMS Astute มันเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ ลำแรกของอังกฤษ เรือดำน้ำลำนี้ ประกอบไปด้วย มิสไซล์ครูส (cruise missiles) และ ตอปิโด (torpedo ) ทำให้มันทรงอนุภาคที่สุด และด้วยระบบค้ำจุนชีวิตที่ไม่เคยมีมาก่อนในเรือดำน้ำ ที่ทำให้มันสามารถล่องเรือไปได้รอบโลก ได้โดยไม่จำเป็นต้องโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเลย และมันจะประจำการในกองทัพเรือของสหราชอาณาจักร ในปี 2009

ไต้ฝุ่น เรือดำน้ำ ใหญ่ที่สุดในโลก
รูป เรือดำน้ำ ใหญ่ที่สุดในโลก เรือดำน้ำ ระดับชั้น ไต้ฝุ่น เป็นเรือดำน้ำติดตั้งขีปนาวุธ และยังเป็นเรือดำน้ำพลังงาน นิวเคลียร์ ที่ได้รับการพัฒนาโดยสหภาพโซเวียต ในปี 1980 ด้วยความสามารถในการบรรทุกมากกว่า 48,000 ตัน

บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ในสงคราม


ข้อมูลอ้างอิง วิวัฒนาการ ของ เรือดำน้ำ

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom