กองทัพ ใหญ่ที่สุดในโลก ( Biggest Army )

Army ประเทศจีน เป็น ประเทศที่มี กองทัพ ใหญ่ที่สุดในโลก ในที่นี้จะกล่าวถึงในแง่ จำนวนทหารที่ประจำการอยู่ในกองทัพ ไม่ใช่แสงยานุภาพของกองทัพ โดยประเทศจีน มีทหาร และยุทโธปกรณ์ ดังต่อไปนี้
 • ทหารประจำการ 2,250,000 นาย คิดเป็น 12.9% ของทหราประจำการของทั้งโลก
 • ทหารกองหนุน 800,000 นาย
 • งบประมาณทางการทหาร 2.464 ล้านล้านบาท ต่อ ปี ( งบประมาณในปี 2009 )
 • รถถัง 7,580 คัน
 • เรือพิฆาตเล็ก (destroyer) 26 ลำ
 • เรือฟริเกต ( Frigate ) 49 ลำ
 • เรือคอร์เวต (Corvette) 14 ลำ เรือคอร์เวต คือ เรือตรวจการณ์การรบขนาดเล็ก
 • เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ 8 ลำ
 • เรือดำน้ำ 55 ลำ
 • เครื่องบินรบ 1,700 ลำ
 • ระเบิดนิวเคลียร์ 200 ลูก


ส่วนประเทศ ที่มีทหาร และยุทโธปกรณ์ เป็นอันดับ 1 ในแต่ละหมวด มีดังนี้

 • ประเทศที่มีทหารประจำการ มากที่สุดในโลก คือ ประเทศจีน มีทหารประจำการ 2,250,000 นาย คิดเป็น 12.9% ของทหราประจำการของทั้งโลก
 • ประเทศที่มีทหารกองหนุน มากที่สุดในโลก คือ ประเทศเกาหลีเหนือ 4,70,000 นาย คิดเป็น 10.5% ของทหารกองหนุนของทั้งโลก
 • ประเทศที่มีงบประมาณทางการทหาร มากที่สุดในโลก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีงบประมาณ 24,885 ล้านล้านบาท/ปี คิดเป็น 29.5% ของงบประมาณทางการทหารของทั้งโลก
 • ประเทศที่มีรถถัง มากที่สุดในโลก คือ ประเทศรัสเซีย มีรถถัง 22,800 คัน คิดเป็น 26.3% ของรถถังของทั้งโลก
 • ประเทศที่มี เรือบรรทุกเครื่องบิน มากที่สุดในโลก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา มี 12 ลำ คิดเป็น 54.5% ของเรือบรรทุกเครื่องบินของทั้งโลก
 • ประเทศที่มีเรือรบครูเซอร์ มากที่สุดในโลก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา มี 22 ลำ คิดเป็น 71% ของเรือรบครูเซอร์ของทั้งโลก
 • ประเทศที่มีเรือพิฆาตเล็ก (destroyer) มากที่สุดในโลก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา มี 53 ลำ คิดเป็น 34.6% ของเรือพิฆาตเล็กของทั้งโลก
 • ประเทศที่มีเรือฟริเกต ( Frigate ) มากที่สุดในโลก คือ ประเทศจีน 49 ลำ คิดเป็น 15.3% ของเรือฟริเกตของทั้งโลก
 • ประเทศที่มีเรือคอร์เวต (Corvette) มากที่สุดในโลก คือ ประเ่ทศรัสเซีย 85 ลำ คิดเป็น 25% ของเรือคอร์เวตของทั้งโลก
 • ประเทศที่มีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ มากที่สุดในโลก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา มี 71 ลำ คิดเป็น 53% ของเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ ของทั้งโลก
 • ประเทศที่มีเรือดำน้ำ มากที่สุดในโลก คือ ประเทศเกาหลีเหนือ มี 78 ลำ คิดเป็น 25% ของเรือดำน้ำของทั้งโลก
 • ประเทศที่มีเครื่องบินรบ มากที่สุดในโลก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา มี 2,604 ลำ คิดเป็น 9.2% ของเครื่องบินรบ ของทั้งโลก
 • ประเทศที่มี ระเบิดนิวเคลียร์ มากที่สุดในโลก คือ ประเ่ทศรัสเซีย 16,800 ลูก คิดเป็น 64% ของระเบิดนิวเคลียร์ของทั้งโลก
มาดู กำลังรบของประเทศไทย กันบ้าง

 • ทหารประจำการ 314,000 นาย ติดอันดับ 16 ของกำลังทหารประจำการของทั้งโลก
 • ทหารกองหนุน 200,000 นาย ติดอันดับ 31 ของกำลังทหารกองหนุนของทั้งโลก
 • งบประมาณทางการทหาร 62 พันล้านบาท/ปี ติดอันดับ 48
 • รถถัง 790 คัน ติดอันดับ 33
 • เรือฟริเกต ( Frigate ) 12 ลำ ติดอันดับ 10 ร่วมกับ เกาหลีเหนือ อียิป อิตาลี แคนนาดา
 • เรือคอร์เวต (Corvette) 5 ลำ ติดอันดับ 12 ร่วมกับ บราซิล ปากีสถาน เวียดนาม เกาหลีเหนือ เอลจีเลีย
 • เครื่องบินรบ 184 ลำ ติดอันดับ 27


บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ในสงคราม


ข้อมูลอ้างอิง กองทัพ ใหญ่ที่สุดในโลก

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_size_of_armed_forces#cite_note-0

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom