ระเบิดนิวเคลียร์ ทรงอนุภาพ และ ใหญ่ที่สุดในโลก ( Biggest Nuclear bomb)

ระเบิดนิวเคลียร์ ใหญ่ที่สุดในโลก

Tsar Bomb ระเบิดซาร์ เป็นชื่อย่อที่ใช้เรียก ระเบิดไฮโดรเจน RDS-220 ( ระหว่างการพัฒนาจะใช้รหัสว่า Ivan ) เป็น ระเบิดนิวเคลียร์ ทรงอนุภาพ และ ใหญ่ที่สุดในโลก เท่าที่เคยมีการสร้างขึ้นมาบนโลกใบนี้ ระเบิดซาร์ ได้รับการพัฒนาโดย สหภาพโซเวียต ( Soviet Union ) ซึ่งในตอนแรกระเบิดซาร์ ออกแบบให้มีพลังทำลาย 100 เมกะตัน แต่ตอนหลังระเบิดซาร์ ได้ถูกลดอนุภาพลงมาครึ่งหนึ่งเนื่องจากต้นทุนในการก่อสร้างสูงมาก และหากมีขนาดถึง 100 เมกะตัน จะมีน้ำหนักมากจนไม่สามรถมีเครื่องบินที่จะขนส่งไปทิ้งระเบิดได้ ทำให้ลดอนุภาพลงเหลือเพียง 50 เมกะตัน ระเบิดลูกแรกได้ทำการทดลองเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 1961 ที่ Novaya Zemlya ส่วนลูกระเบิดซาร์จำลอง ได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑ์อาวุธนิวเคลียร์ (Russian Nuclear Weapons Museum)

ระเบิดนิวเคลียร์ซาร์ เป็น ระเบิดนิวเคลียร์ ไฮโดรเจนแบบ 3 สเตรท คือ

  1. สเตรทแรก คือ การทำงานแบบ Fission Bomb คือทำให้เกิดแรงอัด
  2. สเตรทที่สอง คือ การทำงานแบบ Thermonuclear คือทำให้เกิดความร้อน
  3. สเตรทสุดท้าย คือ ใช้พลังงานจากการระเบิด นำพาและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ สเตรทที่สอง ส่งความร้อนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
คุณลักษณะของ ระเบิดซาร์

  • ระเบิดแบบ อาวุธนิวเคลียร์แบบความร้อน ( Thermonuclear weapon )
  • ผู้ผลิต สหภาพโซเวียต
  • จำนวนการสร้าง 1 ลูก และมีลูกระเบิดจำลอง อีก 1 ลูก ( mock bomb )
  • น้ำหนักระเบิด 27 ตัน เนื่องจากข้อจำกัดทางเครื่องบินในการขนส่ง
  • ความยาว 8 เมตร
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร
  • พลังทำลาย 50 เมกะตันทีเอ็นที ( ซึ่งมันเท่ากับระเบิดที่มีการใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมกัน อี 10 เท่า แถมรวมกับ ระเบิด Little Boy คือระเบิดนิวเคลียร์ที่ทิ้งลงที่ ฮิโรชิม่า และ ระเบิดนิวเคลียร์ Fat Man คือระเบิดนิวเคลียร์ที่ทิ้งลงที่ นางาซากิ รวมกัน )

รูปเปรียญเทียบเส้นผ่าศูนย์กลาง ระเบิดนิวเคลียร์ รูปเปรียญเทียบ กลุ่มควันรูปดอกเห็ด จากระเบิดนิวเคลียร์
รูป เปรียญเทียบ เส้นผ่าศูนย์กลางพลังทำลายของระบบนิวเคลียร์ Fatman ที่ทิ้งลงที่นางาซากิ รูปซ้ายจะเห็นเป็นจุดเล็กๆสีชมพู ส่วนระเบิดซาร์เป็นสีส้มวงใหญ่ ส่วนรูปขวาเป็นขนาดของกลุ่มควันทรงเห็ดเปรียญเทียบ

การทดสอบ ระเบิดนิวเคลียร์ ซาร์

ทำการทดสอบในวันที่ 30 ตุลาคม 1961 เวลา 11:32 เหนืออ่าว Mityushikha บนเกาะ Novaya Zemlya ในมหาสมุทรอาร์กติก ระเบิดลูกทิ้งลงจากระดับความสูง 10.5 กิโลเมตร และจะทำงานสูงจากพื้นดิน 4 กิโลเมตร ( และทำงานสูงจากพื้นน้ำ 4.2 กิโลเมตร )

เส้นทางบิน ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ รูป เครื่องบิน ขณะทิ้งระเบิดนิวเคลียร์
เครื่องบิน Tu-95 บรรทุกระเบิดซาร์ออกจากฐานทัพ Olenya และบินตามเส้นทางสีแดง ไปทิ้งที่ Test site C

จุดทิ้งระเบิดนิวเคลียร์
จุดสีแดงเล็กๆ คือ Novaya Zemlya ในมหาสมุทรอาร์กติก สถานที่ทดลองระเบิดซาร์

ลูกไฟจากระเบิดนิวเคลียร์ ก่อนตกพื้น
รูป ลูกไฟขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 กิโลเมตร ที่ระเบิดบนฟ้า ที่เกิดจากระเบิดซาร์ ก่อนที่จะล่วงลงสู่พื้นดินในเวลาต่อมา

กลุ่มควันจากระเบิดนิวเคลียร์ ใหญ่ที่สุดในโลก
รูป กลุ่มควันทรงดอกเห็ดที่เกิดจากการระเบิดของระเบิดซาร์ โดยกลุ่มควันสูงถึง 18 กิโลเมตร

ขอบเขตพลังทำลาย จากระเบิดนิวเคลียร์
รูปแสดง ขอบเขตบริเวณที่ได้รับผลจากการทิ้งระเบิด โดยบริเวณวงสีเหลืองคือพื้นที่ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง ส่วนวงสีแดงคือพื้นที่ถูกทำลายอย่างรุนแรง กินพื้นที่เส้นผ่าศูนย์กลาง ถึง 27 กิโลเมตร ( 60 ไมล์ )

บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ในสงคราม


ข้อมูลอ้างอิง ระเบิดนิวเคลียร์ ใหญ่ที่สุดในโลก

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom