สัตว์ ที่ แข็งแรงที่สุดในโลก ( Strongest animal )

สัตว์ ที่ แข็งแรงที่สุดในโลก

Hercules beetle ด้วงเฮอร์คิลิส เป็น สัตว์ ที่ แข็งแรงที่สุดในโลก เมื่อเทียบกัน น้ำหนักต่อน้ำหนัก คือมันสามารถยกของหนักได้มากกว่าน้ำหนักตัวถึง 850 เท่า ( หรือถ้าเทียบเป็นช้างอัฟริกา 1 ตัว ที่แข็งแรงขนาด สามารถยกเครื่องบินโบอิ้ง 747 ได้ 60 ลำได้พร้อมๆกัน )

วงจรชีวิต ด้วงเฮอร์คิลิส

ด้วง จะอยู่ในช่วงตัวอ่อนประมาณ 1 - 2 ปี จนตัวโตประมาณ 11 เซ็นติเมตร น้ำหนักประมาณ 120 กรัม โดยอาศัยอยู่ในดิน กินอาหารจำพวก หัว หรือ รากไม้ แล้วเข้าสู่ช่วงดักแด้ และกลายเป็นด้วง จะขึ้นจากใต้ดินมาอาศัยอยู่ บนดิน โดยท่องไปตามพื้นดิน หากินพวกผลไม้ที่ล่วง อยู่ตามพื้น

ด้วงเฮอร์คิลิส
รูปเปรียญเทียบระหว่างด้วงเฮอร์คิลิสสายพันธุ์ trinidadensis เพศผู้ (ตัวเขายาว) กับ เพศเมีย

ตัวอ่อน ด้วง
รูปตัวอ่อนด้วงเฮอร์คิลิสสายพันธุ์ trinidadensis ที่เห็นเป็นหนอนสีขาว อวบอิ่ม

บทความ เกี่ยวกับ แมลง ใหญ่ ยาว ที่สุด

ข้อมูลอ้างอิง ด้วงเฮอร์คิลิส

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom