ผีเสื้อกลางคืน ใหญที่สุดในโลก ( Biggest Moth )

ผีเสื้อกลางคืน ใหญ่ที่สุดในโลก
Atlas moth ผีเสื้อกลางคืนหนอนกระท้อน พบได้ใน ตะวันออกเฉียงใต้ของเอเซีย ในประเทศอินโดนิเซีย ประเทศศรีลังกา ประเทศมาเลเซีย ในประเทศไทยก็มีพบบ้างทางภาคใต้ เนื่องจากขนาดช่วงปีกที่ใหญ่โตมาก ช่วงปีกกว้างกว่า 30 เซ็นติเมตร ทำถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนก จึงทำให้มันเป็น ผีเสื้อกลางคืน ใหญ่ที่สุดในโลก

คลังรูปภาพ ผีเสื้อหนอนกระท้อน

ไข่หนอนผีเสื้อหนอนกระท้อน
ผีเสื้อตัวเมียจะวางไข่รูปทรงกลม ขนาเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 มิลลิเมตร บริเวณใต้ใบไม้

ตัวอ่อนผีเสื้อหนอนกระท้อนช่วงแรก
ตัวอ่อนหนอนผีเสื้อหนอนกระท้อนในช่วงแรก

ตัวอ่อนผีเสื้อหนอนกระท้อน
ตัวอ่อนผีเสื้หนอนกระท้อนช่วงโตเต็มวัน

ดักแด้ผีเสื้อหนอนกระท้อน
เมื่อเข้าสู่ช่วงดักแด้

ผีเสื้อหนอนกระท้อน
เมื่อเกิดมาเป็นผีเสื้อกลางคืน หนอนกระท้อน ก็จะไม่ทำมาหากินอะไร เนื่องจากไม่มีปาก ตั้งหน้าตั้งตาผสมพันธุ์อย่างเดียว แล้วก็ตาย

บทความ เกี่ยวกับ แมลง ใหญ่ ยาว ที่สุด

ข้อมูลอ้างอิง ผีเสื้อหนอนกระท้อน

http://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_moth

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom