แมลง ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ด้วง ( Biggest beetle )

ด้วงใหญ่ที่สุดในโลก

Goliathus beetle ด้วงโกไลแอท ถือว่าเป็นแมลง ตัวใหญ่ที่สุดในโลก ไม่ว่าในแง่ ขนาด หรือน้ำหนักตัว ด้วงโกไลแอทสามารถพบได้ทั่วไปในป่าของเทวีปอัฟริกา พวกมันกินน้ำเลี้ยงของต้นไม้ และกินผลไม้เป็นอาหาร โดยด้วงตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าด้วงตัวเมีย ด้วยขนาดตัว 6-11 เซ็นติเมตร และมีน้ำหนักตัว 80-100 กรัม ในช่วงตัวอ่อน และมีนำ้หนักลดลงประมาณ 50% เมื่อโตเป็นด้วงเต็มวัย

ด้วงยักษ์
ขนาดตัวด้วงไกไลแอท ใหญ่เกือบเต็มฝ่ามือทีเดีย

บทความ เกี่ยวกับ แมลง ใหญ่ ยาว ที่สุด

ข้อมูลอ้างอิง ด้วงใหญ่ที่สุดในโลก

  • http://en.wikipedia.org/wiki/File:Goliath_beetle.jpg อ้างอิงในส่วน ข้อมูล และรูปภาพ
  • http://www.reptileforums.co.uk/spiders-inverts/284852-giant-tropical-beetles-larvae-sale.html อ้างอิงในส่วน รูปด้วงในฝ่ามือ และมีรูปแมลงแปลกอีกหลายอย่าง

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom