ปูเยติ ( Yeti Crab )

ปูเยติ

ปูเยติ ( Yeti Crab ) จะมีขนสีขาวปกคลุมบริเวณ ก้าม และขาของปู ซึ่งทำให้มันเหมือนกับตัวเยติ ( Yeti ) แห่งยอดเขาฮิมาลัย ( Himalaya ) ซึ่งเป็นที่มาขอชื่อ " ปูเยติ " ซึ่งทำให้มันไม่เหมือนกับสี่งมีชีวิตอื่นๆ มันถูกค้นพบในทะเลลึก ของมหาสมุทรแปซิฟิก ( South Pacific ) ห่่างไปทางใต้ของเกาะอีสเตอร์ 1500 กิโลเมตร ในน่านน้ำของประเทศชิลี ( Chile )

เยติเยติ ( Yeti )
เยติ (Yeti) หรือ มนุษย์หิมะ (The Abominable Snowman) เป็นมนุษย์วานรในตำนานของชาวภูเขาในเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล คำว่า เยติ เป็นคำที่ชาวเซอร์ปาร์ผู้ที่อาศัยอยู่บนภูเขาสูงใช้เรียกมนุษย์วานรนี้

เยติ มีประวัติอันยาวนานมากที่สุดในบรรดาเรื่องราวของมนุษย์วานรทั้งหมดของชาว ภูเขา คนที่เคยเห็นมันเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ มูลของมันถูกนำมาวิเคราะห์ รอยเท้าถูกบันทึกภาพไว้และ ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง เยติเริ่มเป็นที่รู้จักโดยบุคคลภายนอกจากนักบุกเบิก ในปลายยุค 1950 และ 1960

การค้นพบนี้เกิดขึ้นขณะที่กำลังทำการสำรวจโดยใช้เรือดำน้ำ ( submersible vehicles ) ที่ความลึกกว่า 1250 กิโลเมตร ขณะนั้นกับพบว่ามีอะไรบางอย่างเกาะอยู่บริเวณใกล้รอยแยกที่พื้ีนทะเล ที่มีน้ำแร่ร้อน เรียกว่า " hydrothermal vents " มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบมาก่อน และจากรูปลักษณ์ที่มีขนสีขาวปกคลุม คล้ายกับตัว เยติ ทำให้มันได้รับชื่อว่า ปูเยติ และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า " Kiwa hirsuta "

น้ำพุร้อนใต้ทะเล
รูป hydrothermal vents

การเกิดน้ำพุร้อนใต้ทะเลแผนภาพการเกิด hydrothermal vents
  1. น้ำทะเล (เย็น) ไหลลงไปตามรอยแยก
  2. เมื่อถึงบริเวณนี้ ออกซิเจน ( Oxygen ) และ โปตัสเซียม ( Potassium ) จะแยกตัวออกจากน้ำทะเล
  3. เมื่อดถึงบริเวณนี้ Calcium Sulfate และ magnesium จะแยกตัวออกจากน้ำ
  4. ถึงบริเวณนี้ Calcium Sodium Potassium จากบริเวณรอบ จะซึมเข้ามาผสมกับน้ำ
  5. น้ำจะถูกเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเรื่อยๆ และ แร่ธาตุต่างๆ จากเปลื่อกโลกจะละลายปนเพิ่มเติมเช่น เหล็ก ทองแดง สังกะสี ซัลฟอร์
  6. เมื่อน้ำแร่อุณหภูมิสูงขึ้น ความดันจะลดลงก็จะถูกดันขึ้นมาตามรอยแยก
  7. เมื่อน้ำแร่ร้อนที่มี แร่โลหะ และ ซัลฟอร์ จะทำปฎิกริยากับ ออกซิเจนในน้ำเย็น เกิดเิ็ป็น Metal Sulfide สีเข้ม

หลังจากการค้นพบหนึ่งปีนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษา ปูเยติ ต่างลงความเห็นว่ายังมี "มีอีกหลายอย่างเกี่ยวกับ ปูเยติ ที่พวกเรายังไม่เข้าใจมัน" และหนึ่งในปริศนานั้นก็คือ
  • ขนจำนวนมากที่ปกคลุม ก้าม และขา ซึ่งนักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่า บนเส้นขนเป็นกับดักแบตเทอร์เลีย ที่ปูเยติใช้หาอาหาร แต่มีบางคนแย้งว่าเชื้อเหล่านั้นมีหน้าที่เป็นตัวกรองแร่ธาตุึที่มีพิษ ที่พ่นออกมาจากช่องใต้ทะเล
  • การที่ปูเยติ ยื่นก้ามเข้าไปในน้ำแร่ร้อนที่พ่นออกตามรอบแยกของพื้นทะเลเพื่ออะไร
ปูเยติ
รูปขยาย ขนบนก้าม ที่ยังเป็นเป็นปริศนา ถึวหน้าที่และการใช้งานของ ปูเยติ

ข้อมูลอ้างอิง ปูเยติ ( Yeti Crab)

http://th.wikipedia.org/wiki/เยติ
http://www.whoi.edu/oceanus/viewVideoGallery.do?gallery=true&clid=2418
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/03/0309_060309_yeti_crab.html
http://www.whoi.edu/page.do?pid=8422&tid=441&cid=23531&ct=61&article=12327

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom