ตรวจสอบถังดับเพลิง
1.ตรวจสอบ แรงดันภายในถัง

  • ใน กรณีมีมาตรวัด ให้ดูเข็มให้ชี้อยู่ในแถบสีเขียว ถ้าเข็มเอียงไปในด้านซ้ายมือ แสดงว่าแรงดันในถังไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้สมบูรณ์ ให้รีบดำเนินการนำไปอัดแรงดันเพิ่มเติม
  • ในกรณีไม่มีมาตรวัด จะเป็นถังดับเพลิงประเภมซีโอทู ให้ใช้การตรวจสอบจากการชั่งน้ำหนักถ้าน้ำหนักลดลงเกิน 20 % ให้นำไปอัดซีโอทูเพิ่ม

รูป มาตรวัดความดับถังดับเพลิง หากเข็มสีเหลืองตกลงไปที่เขียนว่า RECHARGE หมายความว่าความดันต่ำควรนำไปอัดความดันเพิ่มเติม

2.ตรวจสอบ สภาพทางกายภาพ ถังดับเพลิง
  • สภาพสายดับเพลิง จะต้องไม่มีรอยแตกร้าว ขาด ชำรุด
  • สภาพถังต้องไม่เกิดสนิม
3.ตรวจสอบ ความสูงในการติดตั้งถังดับเพลิง
  • ถังดับเพลิงจะต้องไม่ติดตั้งสูงกว่า 0.9 เมตร (สำหรับถังที่มีน้ำหนักมากกว่า 10 กิโลกรัม)
  • ถังดับเพลิงจะต้องไม่ติดตั้งสูงกว่า 1.5 เมตร (สำหรับถังที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 10 กิโลกรัม)
4.ตรวจสอบ ระยะห่างระหว่างถัง ไม่เกินกว่า 45 เมตร

5.ตรวจสอบ อายุของผงเคมีแห้งภายในถังดับเพลิง ไม่ควรเกิน 3 ปี

6. ตรวจสอบ ปริมาณถังดับเพลิง ต่อพื้นที่อาคาร โดยจะต้องมีถังดับเพลิงอย่างน้อย 1 ถังต่อหนึ่งชั้น และหรือมีถังดัลเพลิง 1 ถังต่อพื้นที่ไม่เกิน 1000 ตารางเมตร

ข้อมูลอ้างอิง ตรวจสอบถังดับเพลิง

http://thaistopfire.blogspot.com/2009/03/checks-fire-extinguishers.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom