สัตว์ที่ออกไข่ มากที่สุดในโลก

sunfish

Ocean Sunfish หรือ ปลาโมล่า โมล่า เป็นที่น่าประหลาดใจว่า ปลาโมล่า โมล่า สามารถผลิตไข่ขนาดเล็กได้มากถึง 300 ล้านฟองต่อครั้ง ซึ่งถือว่า เป็น สัตว์ที่ออกไข่ มากที่สุดในโลก โดยปลาโมล่าตัวเมียจะปล่อยไข่ที่สามารถลอยได้ ออกมา ส่วนปลาโมล่า โมล่า ตัวผู้จะปล่อยน้ำเชื้อออกมาผสมพันธุ์ในน้ำ
สุดยอดเรื่องจริง ไม่น่าเชื่อ ของปลาโมล่า โมล่า
  • ปลาโมล่า โมล่า เป็นปลาที่มีกระดูกหนักที่สุดในโลก
  • ปลาโมล่า โมล่า เป็น สัตว์ที่ออกไข่มากที่สุดในโลก คือประมาณ 300 ล้านฟอง ต่อ ครั้ง
  • ปลาโมล่า โมล่า สามารถเจริญเติบโตโดย มีน้ำหนัก 26 กิโลกรัม เป็น 399 กิโลกรัมภายในเวลาเพียง 15 เดือน ( ผลงานการศึกษา Monterey Bay Aquarium ในประเทศญี่ปุ่น )
  • ปลาโมล่า โมล่า กินเพียงสัตว์จำพวก แมงกะพรุน เท่านั้น
  • ปลาโมล่า โมล่า แรกเกิดมีขนาดเพียง 2.5 มิลิเมตร และเมื่อโตเต็มที่มีความยาวเฉลี่ย 1.8 เมตร แต่เคยมีการค้นพบปลา โมล่า โมล่า บางตัวมีความยาวถึง 3.3 เมตร ( เมื่อวัดความยาวจากหัวถึงหาง )
โมล่า โมล่า ใหญ่ที่สุด
รูป นี้เป็นปลาโมล่า โมล่าที่ถูกจับได้ในปี 1910 มีน้ำหนักประมาณ 1600 กิโลกรัม

ตัวอ่อนปลาโมล่า โมล่า โมล่า
รูป ตัวอ่อนปลา โมล่า โมล่า ซึ่งมีขนาดประมาณ 2.5 มิลิิเมตร

บทความ อื่นๆ


ข้อมูลอ้างอิง ออกไข่มากที่สุดในโลก

http://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_sunfish
http://www.austmus.gov.au/fishes/fishfacts/fish/molalav.htm

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom