การใช้ ถังดับเพลิง ( How to use a fire extinguisher )


การใช้ ถังดับเพลิง กรณีทั่วไป มีเพียง 4 ขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้ คือ " ดึง เล็ง บีบ ส่าย "
  1. ดึงสลัก บริเวณหัวบีบออก ( ถังดับเพลิงบางรุ่นจะมีแถบยึดสลัก เป็น ลวด หรือพลาสติกเส้นเล็กๆยึด สลักกับหัวบีบไว้เพื่อป้องกันสลักหลุดโดยไม่พึงประสงค์ต้องดึงสลักแรงพอที่จะทำให้แถบยึดสลักขาด ถึงจะดึงสลักออกได้ )
  2. เดินเข้ายืนอยู่บริเวณเหนือลม ห่่างจากเพลิงประมาณ 2.5 เมตร แล้วหยิบสายของถังดับเพลิงเล็งลงไปด้านล่างบริเวณฐานของไฟ ( ฐานไฟ คือ เชื้อไฟ เช่น กระดาษ ไม้ น้ำมัน หมายเำหตุ ถ้าไปฉีดบริเวณเปลวไฟจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร)
  3. บีิบหัวบีบของถังดับเพลิง จะมีสารเคมีดับเพลิงพ่นออกมา
  4. สายสายถังดับเพลิงไปซ้ายขวา ไล่ดับเพลิงไปเรื่อยๆ

รูป วิธีใช้ถังดับเพลิง ชนิดต่างๆการใช้ถังดับเพลิง ชนิด คาร์บอนไดออกไซค์ ( CO2 ) 1.ดึง 2.เล็ง 3.บีบ 4.ส่าย
ไม่ควรยืนห่างจากเพลิงเกินกว่า 8 ฟุต (2.4 เมตร ) เนื่องจากก๊าซจะฟุ้งกระจาย
การใช้งานในที่อับ ต้องระวังการขาดอากาศ และหมดสติ
ห้ามจับบริเวณปากกรวย เนื่องจากอาดเป็นอันตรายกับผิวหนัง จากความเย็น


การใช้ถังดับเพลิง ชนิด กรดโซดา ( หมายเหตุในประเทศไทย ไม่มีการใช้งานถัีงดับเพลิงประเภมนี้แล้ว ที่นำมาเพื่อจะให้ดูวิธีการดับไฟที่เกิดจากน้ำมัน โดยให้ยิงสารเคมีดับเพลิงเข้าที่ผนัง หรือขอบเพื่อให้สารดับเพลิงไหลไปคลุมผิวหน้าน้ำมันเพื่อตัด อากาศ ห้ามยิงสารดับเพลิงลงไปกลางเพลิงเนื่องจาก อาดทำให้เพลิง กระเด็นออกนอกเขตป้องกัน )
การใช้ถังดับเพลิง ชนิดอื่นๆอย่าลืมกฎเหล็ก การใช้ถังดับเพลิง " ดึง เล็ง บีบ ส่าย "

ข้อมูลอ้างอิง การใช้ ถังดับเพลิง

http://weerpro.page.tl/Fire-Extinguishers.htm
http://www.city.yokohama.jp/ne/life/en/fire.html
http://www.ci.garden-grove.ca.us/?q=fire/extinguishers
http://www.firesystems.net/inspections/portable-fire-extinguishers.htm
http://www.osha.gov/SLTC/etools/evacuation/portable_use.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom