หอย ใหญ่ที่สุดในโลก ( Biggest clam )

หอย ใหญ่ที่สุดในโลก

Biggest clam หอย ใหญ่ที่สุดในโลก คือ หอยมือเสือ สายพันธุ์ Tridacna gigas
ข้อมูลเฉพาะ หอยมือเสือ สายพันธุ์ Tridacna gigas
  • หอยมือเสือ เป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกมอลลัสกา (Phylum Mollusca) โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มหอยสองฝา (Bivalves หรือ Pelecypods)
  • มีน้ำหนักประมาณ 200 กิโลกรัม
  • มีขนาดได้ 1.2 เมตร
  • มีอายุประมาณ 100 ปีหรือมากกว่า
  • ถิ่นที่อยู่อาศัย ในทางใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดิีย ส่วนในประเทศไทยเคยมีการค้นพบแต่ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว
  • หอยมือเสือทุกตัวจะเป็นกระเทย คือมีสองเพศในตัวเดียว โดยช่วงแรกยังไม่สามารถระบุเพศได้ จนอายุประมาณ 2 ปีขึ้นไป จะเป็นเพศผู้ มีการสร้างน้ำเชื้อ และเมื่ออายุประมาณ 4 ปีครึ่ง จะเปลี่ยนเป็นเพศเมีย เริ่มสร้างไข่เพื่อสืบพันธุ์
การที่ส่วนของแมนเทิลของหอยมีสีต่างๆกัน เช่น ม่วง น้ำตาล น้ำเงิน หรือเขียวนั้น ไม่ใช่สีของสาหร่ายโดยตรง แต่เป็นผลลัพธ์ประกอบกันจากเม็ดสีในเนื้อเยื่อของหอยและวัตถุที่อยู่ในสาหร่าย

หอยมือเสือ หอยมือเสือ
หอยใหญ่ที่สุดในโลก หอยใหญ่


บทความเกี่ยวกับ สัตว์น้ำ และ ใหญ่ที่สุดในโลก

สัตว์ที่ออกไข่ มากที่สุดในโลก ปลาน้ำลึก หอยจู๋ พับกระดาษเป็นปลา ปูตัวใหญ่ที่สุดในโลก ไข่ ใหญ่ที่สุดในโลก ม้าตัว ใหญ่ที่สุดในโลก งู ใหญ่ที่สุดในโลก รถมอร์เตอร์ไซค์ ใหญ่ที่สุดในโลก รถบรรทุก ใหญ่ที่สุดในโลก กระต่ายตัวใหญ่ที่สุดในโลก หลุมใหญ่ที่สุดในโลก ดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลก เพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก

ข้อมูลอ้างอิง หอย ใหญ่ที่สุดในโลก

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom