ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์หากจะกล่าวถึง ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ เครื่องนี้ ความเร็วในการประมวลผลนั้นมีประสิทธิภาพเทีบบเท่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(Decktop computer) 1 ล้านเครื่องที่ทำการต่อเชื่อมไว้ด้วยกัน ทำประมวลผลพร้อมกันๆ คุณคิดว่ามันเหมาะสมจะเป็น ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลก ขณะนี้แล้วหรือยัง

รายละเอียด

  • ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์(Super computer) เครื่องนี้มีชื่อว่า เดอะเค(The K) เป็นผลงานของบริษัท ฟูจิซึ(Fujitsu) ร่วมกับ สถาบัน RIKEN
  • เดอะเค นั้น ทรงพลังกว่าแชมป์เก่า อย่างซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ Tianhe-1A ของจีน(เมื่อที่ได้ตำแหน่งมาเมื่อ 6เดือนที่แล้ว ที่มีความเร็ว 2.507 Petaflops) ถึง 3 เท่า คือ เดอะเค สามารถทำการคำนวณได้ถึง 8 ล้าน ล้าน ครั้ง/วินาที(quadrillion หรือถ้าเทียบเป็นหน่วยความเร็วของซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ 8.2 Petaflops)
  • เดอะเค ถูกแยกบรรจุอยู่ในตู้ถึง 672 ตู้ที่ต่อเชื่อมกัน ที่ภายในบรรจุแผงวงจร และ CPU จำนวน 7 หมื่นตัว
  • เดอะเค ใช้พลังเทียบเท่าได้กับ บ้านเรือนจำนวน 10,000 หลัง
  • เดอะเค จะถูกใช้ในการศึกษาวิจัย ผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน ใช้ในงานอุตุนิยมวิทยา และการป้องกันภัยพิบัติ
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2005920/Japan-creates-worlds-fastest-supercomputer-fast-MILLION-desktop-PCs.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom