เซลล์ที่ปล่อยแสงเลเซอร์ได้


แสงเลเซอร์ คือ แสงที่เกิดจากเครื่องยิงเลเซอร์เพื่อให้แสงนั้น มีความยาวคลื่นเดียว(แสงอาทิตย์เมื่อส่องผ่านปริซึมจะเห็นเป็นสีรุ้งโดยแต่ละสีก็มีความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน) และแสงนั้นเดินทางไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้มีความเข้มข้นของพลังงานสูง และแล้ววิทยาศาตร์ก็ทำให้สิ่งมีชีวิตกลายเป็นเครื่องยิงเลเซอร์ได้สำเร็จ

รายละเอียด

  • พื้นฐานในการสร้างแสงเลเซอร์ จะใช้ เกนมีเดียม(gain medium) ที่เป็นกระจกเงา 2 แผ่น ที่วางอยู่ตรงกันข้ามกันโดยมีช่องว่างตรงกลาง เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวเพิ่มพลังงานแสง
  • โดยใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นโมเลกุลในเกนมีเดียม ทำให้เกิดการปลดปล่อยโปรตรอนออกในทิศทางแบบสุ่ม โดยกระจกเงาจะเป็นตัวปรับให้ให้โปรตอนเหล่านั้นรวมตัวไปในทิศทางเดียวกัน ก่อตัวเป็นลำแสงเลเซอร์
  • นักพันธุวิศวกรรมนามว่า โปรเฟสเซอร์ Seok-Hyun Yun และ Malte Gather จากศูนย์โปรตรอนการแพทย์เวลแมน(Wellman Center for Photomedicine) แห่ง โรงพยาบาลเจเนอรัลแมสซาชูเซตส์(Massachusetts General Hospital) ใน สหรัฐอเมริกา เกิดมีความคิดว่า ถ้าเราใช้ เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมาทำเป็น เกนมีเดียม เซลล์นั้นก็น่าจะปลดปล่อยแสงเลเซอร์ได้เหมือนกัน
  • พวกเขาจึงได้ใช้เซลล์ไตของมนุษย์(human kidney cell) และทำการฉีดโปรทีนฟลูออเรสเซนต์สีเขียว( green fluorescent protein ตัวย่อ GFP) เข้าไปในเซลล์ และเมื่อทำการฉายแสงสีน้ำเงินอย่างอ่อนอาบเซลล์ที่ฉีด GFP พวกมันก็จะเริ่มปลดปล่อยแสงเลเซอร์สีเขียวออกมา
  • ในอนาคตเซลล์เลเซอร์นี้คาดว่าจะถูกนำไปประยุกต์ ใช้ในการรักษามะเร็งทดแทนการฉายแสงจากภายนอกร่างกายเป็นการฉายแสงจากภายในร่างกายด้วยเซลล์เลเซอร์ หรืออาจประยุกต์ร่วมกับการสแกนร่างกายเพื่อให้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมจากการสแกนแบบเดิมๆ
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2002969/Worlds-living-laser-beam-day-activate-drugs-inside-body-just-using-light.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom