ทำไมทำไม :

เมื่อปลอกเปลือกแอ็ปเปิ้ล เนื้่อแอ็ปเปิ้ลจึงกลายเป็น สีน้ำตาล

ตอบ :

  • เมื่อปลอกเปลือก แอ็ปเปิ้ล ไฮโดรเจน(Hydrogen)ในผลไม้ จะสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศ
  • การทำปฎิกริยาทางเคมีระหว่าง ไฮโดรเจน กับ ออกซิเจน และมีเอนไซน์(Enzyme เป็นโปรทีนที่มีหน้าที่ในการเร่งปฎิกริยาทางเคมี)เป็นตัวช่วยให้เกิดปฎิกริยาเร็วขึ้น ปฎิกริยานี้มีชื่อเรียกว่า ปฎิกริยาออกซิเดชั่น(Oxidation)
  • ปฎิกริยาออกซิเดชั่น เป็นผลทำให้เนื้อผลไม้เป็นสีน้ำตาล
  • เราสามารถทำให้เนื้อผลไม้เป็นสีน้ำตาลช้าลงได้ โดยทาด้วยน้ำมะนาว เนื่องจาก น้ำมะนาวมีฤทธิ์เป็น กรด ซึ่งสามารถหยุดปฎิกริยาทางเคมี ของ เอนไซน์ ลงได้
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.knowmag.ca/experiments/

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom