ไฟฉายย่อส่วน


หนึ่งในแนวคิดของวิเศษ ของ โดราเอมอน ที่ได้รับการพัฒนาและวิจัยจนกลายเป็นจริง ก็คือ ไฟฉายย่อส่วน ถึงจะไม่เหมือนกันซะทีเดียว

รายละเอียด


  • ทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัย Southeast University in Nanjing ในประเทศจีน ได้สร้างเครื่องมือที่สามารถทำให้ วัตถุเสมือนย่อส่วนลงได้ ใช่ครับผมใช้คำว่าเสมือนเนื่องจากมันไม่ได้ย่อส่วนวัตถุนั้นลงจริงๆ วัตถุนั้นยังมีขนาดเท่าเดิมทุกประการ มองเห็นโดยตาเนื้อก็ยังขนาดเท่าเดิม แต่ ถ้าใช้อุปกรณ์อิเล็กโทรนิคมอง จะเห็นมันย่อส่วนลง
  • หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยกันแล้วว่า แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรในชีวิตประจำวัน ก็ต้องบอกว่าในชีวิตประจำวันมันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย แต่ อุปกรณ์นี้ถูกพัฒนามาเพื่อ ทางการทหาร เพื่อหลอกลวง เรดาห์ ของข้าศึก ตัวอย่างเช่น ถ้าติดตั้งอุปกรณ์นี้บนรถถังเมื่อเรดาห์ตรวจพบรถถัึงคันนี้บนเรดาห์จะปรากฏภาพขนาดเล็กๆที่อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์ หรือ เรือรบอาจจะพบว่ามีขนาดแค่ปลาโลมา เครื่ืองบินพบว่ามีขนาดแค่นกตัวหนึ่งเท่านั้น เป็นต้น
  • อุปกรณ์นี้สร้างจากวัสดุที่เรียกว่า อภิวัสดุ(Metamaterails คือ วัสดุที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้มีคุณสมบัติที่แต่เดิมวัสดุนั้นไม่มีอยู่เองตามธรรมชาติ)มีลักษณะเป็นวงแหวน ซ้อนทับกัน 8 ชั้น โดยมีความสูง 12 มิลลิเมตร wowboom
  • อุปกรณ์นี้อาศัยหลักการหักเห บีบอัดคลื่นแสง และคลายการบีบอัดคลื่นแสง ดังนี้ เมื่อแสงเดินทางผ่านวงแหวนอภิวัสดุ แสงจะถูกหักเห และบีบอัดลงเรื่อยๆเมื่อผ่านวงแหวนอภิืวัสดุแต่ละชั้น และคลื่นแสงจะถูกคลายการบีบอัดเมื่อเข้าสู่ จุดศูนย์กลางของวงแหวน เป็นผลให้ วัตถุใดที่ถูกวางอยู่ตรงกลางอุปกรณ์นี้จะถูกพบเสมือน หด ขนาดลงกว่าความเป็นจริง
  • อธิบายภาพจั่วหัว (a)ช้อนถูกวางอยู่ในอุปกรณ์ย่อส่วน (b)เมื่อตรวจพบโดยอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคจะเห็นว่าช้อนมีขาดหดเล็กลง (c)ภาพอุปกรณ์ย่อส่วนที่ทำจากอภิวัสดุโดยมีวัตถุที่ต้องการย่อส่วนวงไว้ตรงกลาง
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1393103/The-incredible-shrinking-device-makes-objects-appear-smaller-really-are.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom