ศาสนสถาน แห่งแรกของโลก


พุทธศาสนา นั้นมีอายุมากว่า 2,500 กว่าปี คริสตศาสนานั้นมีอายุมากว่า 2,000 ปี แต่ศาสนสถานแห่งนี้มีอายุกว่า 11,000 ปีล่วงมาแล้ว นับเป็น วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่มีการค้นพบมา

รายละเอียด

 • สถานที่แห่งนี้มีชื่อว่า Göbekli Tepe เป็นอาคารหินแกะสลักโดยมีแผ่นหินจัดเรียงเป็นวงกลม คาดว่าเป็น ศาสนสถานที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่มีการค้นพบในปัจจุบัน
 • Göbekli Tepe อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศตุรกี ในบริเวณจุดสูงสุดของเทือกเขา ที่อยู่ทางเหนือของเมือง Şanlıurfa
 • จากการตรวจสอบคาร์บอนเดท พบว่ามันมีอายุอยู่ในช่วง 12,000-13,000 ปี ซึ่งเป็นยุคที่มนุษย์ยังไม่เครื่องมือโลหะ ยังไม่รู้จักเครืืองปั้นดินเผา แต่สภาปัตยกรรมนั้นกับมีการแกะสลักอย่างงดงามเหลือเชื่อ
 • สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือของกลุ่มชุมชนที่รวมตัวกันเพื่อล่าและหาอาหาร(hunter-gatherers ชุมชนที่พึ่งพิงการล่าสัตว์ หาพืชผลป่ากินเป็นหลักเนื่องจากไม่รู้จักการทำเกษตรกรรม หรือเลี้ยงสัตว์)
 • มันถฤูกค้นพบครั้งแรกโดยนักสำรวจชาวอเมริกันเมื่อปี 1964 จากลักษณะยอดเขาที่ไม่เหมือนสภาพทางธรราชาติ แต่มันถูกคาดว่าสุสานโบราณของ Byzantine ที่ถูกฝังอยู่ใต้ดิน
 • จนกระทั้งในปี 1994 จึงได้มีการขุดค้นโดยทีมนักโบราณคดีจากเยอรมัน ที่นำทีมโดย Klaus Schmidt
 • จากการขุดค้นพบแผ่นหินรูปตัวที มีงานแกะสลักอย่างงดงาม โดยมากเป็นรูปหมูป่า และเป็ด ที่กำลังถูกล่าเพื่อเป็นอาหาร และการละเล่น ที่ถูกจัดวางเป็นวงกลมโดยวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19.5 เมตร(65 หลา)
 • การค้นพบ Göbekli Tepe ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติเนื่องจากได้ทำลายความเชื่อว่ามนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ นั้นอาศัยกันเป็นกลุ่มเล็กๆ เคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆเมื่อแหล่งอาหารเสื่อมโทรม แต่จากขนาดของ Göbekli Tepe เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้คนกลุ่มเล็กในการก่อสร้าง แต่มันต้องอาศัยความร่วมมือของคนจำนวนมาก และระยะเวลาอันยาวนาน ในการก่อสร้างจึงมีความเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแบบถาวร ของ มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์
ภาพจำลอง Göbekli Tepe ในอดีต

ภาพถ่ายภายใน Göbekli Tepe

จะเห็นว่าแผ่นหินได้รับการแกะสลักอยู่งดงาม

ข้อมูลอ้างอิง

 • http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe
 • http://www.smithsonianmag.com/history-archaeology/gobekli-tepe.html
 • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1157784/Do-mysterious-stones-mark-site-Garden-Eden.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom