พลังงานราคาถูกเมื่อนักวิทยาศาสตร์ ค้นพบวิธีการสร้างพลังงาน ราคา ถูก โดยการใช้เพียง ธาตุซีเรีย(ceria) กับ น้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ และแสงอาทิตย์ ที่มีอยู่มากมายในโลก เพื่อสร้างก๊าซมีเทน


รายละเอียด

  • ธาตุซีเรีย คือ สนิม ของธาตุซีเรียม(Cerium)
  • การสร้างพลังโดยใช้ น้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ และแสงอาทิตย์ ไม่ใช่วิธีการใหม่ แต่ การค้นพบครั้งนี้คือการค้นขบวนการที่จะสามารถนำมาผลิตได้ในราคาที่ถูก และง่ายต่อการผลิตทีละมากๆในเชิงอุตสาหกรรม
  • เนื่องจาก ซีเรียม นั้นมีปริมาณมากกว่า ทองคำขาวที่แต่เดิมใช้ทำขบวนการสร้างพลังงานจาก น้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ และแสงอาทิตย์ (ซีเรียมมีปริมาณมากว่าทองคำขาวเป็นแสนเท่าทั้งยังราคาถูกกว่า)
  • เมื่อ ซีเรีย ถูกทำให้ัร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เข้มข้นที่ 1,650 องศาเซลเซียส มันจะคลายออกซิเจน(O)กักเอาไว้ออกมา เมื่อซีเรียถูกทำให้เย็นด้วยน้ำ(H2O) กับคาร์บอนไดออกไซค์(CO2) เมื่อ ซีเรีย อุณหภูมิลดลงมันจะเริ่มดูดซับ ออกซิเจน(O) อีกครั้ง ส่งผลให้ H2O เหลือเป็น ไฮโดรเจน(H2) ส่วน CO2เหลือเป็นคาร์บอนมอนอกไซค์(CO)
  • เราสามารถนำ H2 กับ CO มาสร้างเป็นมีเทน(Methane เป็นส่วนผสมหลักของก๊าซธรรมชาิติ)
  • การค้นพบนี้เป็นผลงานของ ทีมนักวิจัยจาก สถาบันแคริฟอร์เนีย เทคโนโลยี ใน Pasadena
  • นักวิจัยใช้ ซีเรีย ที่ได้จาก เตาอบแบบทำความสะอาดตัวเอง(self-cleaning ovens เป็นเตาอบที่ใช้ความร้อนสูงในการเผาอาหารที่เหลือจากการอบ โดยไม่ต้องใช้สารเคมีทำความสะอาด)
  • แต่ยังต้องมีการทดลองอีกมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการนี้ หรือค้นหาธาตุที่มีช่วงอุณหภูมิใช้งานที่ต่ำกว่านี้
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1374915/How-oven-rust-key-unlimited-fuel-power-anything.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom