ทะเลสาบเดือดFrying Pan Lake ทะเลสาบกระทะทอดไข่ ช่างเป็นชื่อที่หมาะสมกับ ทะเลสาบแห่งนี้อย่างยิ่ง มันถือเป็นทะเลสาบน้ำร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก


รายละเอียด

  • เดิมทีทะเลสาบน้ำร้อนแห่งนี้ เป็น ปล่องภูเขาไฟ ที่เกิดขึ้นเมื่อครั้ง ภูเขาไฟ Tarawera ระเบิดเมื่อปี ค.ศ.1886
  • ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ในหุบเขา the Waimangu Volcanic Valley เมือง Rotorua ประเทศนิวซีแลนด์( New Zealand)
  • ก้นบ่อน้ำร้อนโดยมาเป็นพื้นที่ราบเรียบ ความลึกประมาณ 6 เมตร โดยมีรอยแตก หรือรอยแยกบางแห่งอาจมีความลึกถึง 20 เมตร
  • น้ำมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 45-55 องศาเซลเซียส
  • บ่อน้ำร้อนแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 38,000 ตารางเมตร
ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.teara.govt.nz/en/hot-springs-mud-pools-and-geysers/2/2

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom