Baby don't cryเด็กแรกเิกิดจะร้องไห้ แต่ จะไม่มีน้ำตา ทำไมหรือก็เนื่องจากท่อน้ำตาของพวกเขายังพัฒนาไม่สมบูรณ์ จนกว่าเวลาจะผ่านไปซักประมาณ 1 เดือน พวกเขาถึงจะกลายเป็น ดาราเจ้าน้ำตาตัวจริง ประจำครอบครัว

ข้อมูลอ้างอิง


  • http://www.parenting.com/article/crying-without-tears

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom