เลี้ยงวัวด้วย แม่เหล็กเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป โรคแปลกๆก็มีเพิ่มขึ้นพาลไปไม่เว้นแม้แต่ วัว ควาย ก็ ต้องมาป่วยไข้จาก เศษขยะ ที่พวกเราทิ้งขว้างไว้ตาม ทุ่งหญ้า ทำวัวควายต้องเจ็บป่วย และวิธีรักษานั้นก็แปลกมาก คือ ให้กินแท่งแม่เหล็กเป็นยารักษา

รายละเอียด

  • ลองสังเกตดูจะพบว่าเมื่อ เราวิ่งรถออกไปต่างจังหวัดเดิ๋ยวนี้ ข้างทางจะเต็มไปด้วยขยะ ถุงพลาสติก ขวดแก้ว และเศษโลหะต่างๆ ที่ถูกทิ้งออกมาจากรถมักง่าย
  • เศษขยะเหล่านี้ เมื่อวัวควาย กินเข้าไป มันจะไปค้างอยู่ที่ ระบบกระเพาะผ้าขี้ริ้วหรือรูเมน (rumen) หรือ กระเพาะรวงผึ้งหรือเรติคิวลัม (reticulum) ของพวกมัน ทำให้วัวควายเกิดเป็นโรคที่เรียกว่า hardware disease โดยมากจะเป็นผลมาจากเศษโลหะที่แหลมคม ไปทิ่มแทง เนื้อเยื่อ ภายในกระเพาะอาหารทำให้เกิดอาการระคายเคือง และอับเสบ
  • เมื่อวัวควายป่วยเป็นโรค hardware disease วัวเนื้อจะน้ำหนักลด ในวัวนมก็จะมีปริมาณน้ำนมลดลง ทำให้เกษตกรสูญเสียรายได้ จะรักษาโดยการผ่าตัดรักษาก็ไม่คุ้มค่า ถึงผ่าตัดรักษาหายก็ไม่มีอะไรรับรองว่าพวกมันจะไม่ไปกินเศษขยะจนเจ็บป่วยขึ้นมาอีก
  • ฉะนั้นจึงมีวิธีรักษาแบบแปลกๆ คือ ให้กินแม่เหล็กสำหรับวัว(Cow magmet)
  • แม่เหล็กสำหรับวัว นี้ ในอดีตทำจากแม่เหล็กAlmicoกำลังสูงมีรูปทรงเป็นแท่งมนเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซ็นติเมตร ยาว 8 เซ็นติเมตร ปัจจุบันมักพบ ทำในลักษณะใช้แม่เหล็กFerriteมีลักษณะเป็นวงแหวน หลายอัน นำมาเรียงเว้นห่างกันเป็นระยะๆ ทำการหุ้มแม่เหล็กด้วยสเตนเลส(หรือ พลาสติก)
  • เมื่อพบว่าวัวควายมีอาการของโรค Hardware disease ก็จะทำการสอดแม่เหล็กสำหรับวัวลงไปในกระเพาะวัว แม่เหล็กนี้จะไปดูดติดเศษเหล็กต่างๆแนบติดกับแม่เหล็กเพื่อเป็นการจัดเรียง เศษโลหะเหล่านั้นไม่ให้ก่อความระคายเคืองในกระเพาะ ทำให้อาการของโรคHardware disease นั้นปรากฏอาการไม่รุนแรง
  • แม่เหล็กสำหรับวัวนี้จะอยู่ในกระพาะของ วัวควายไปจนตายเนื่องจากมันจะไม่สามารถเคลื่อนผ่านไปยังระบบลำไส้ของวัว แล้วถ่ายออกมา ฉะนั้นเมื่อวัวกินเศษเหล็กอีก ก็จะถูกแม่เหล็กสำหรับวัว ดูดติดไว้

จะเห็นว่า ตะปู จะถูกดูดติดกับแม่เหล็กสำหรับวัว ทำให้ปลายแหลมของตะปู ไม่ไปทิ่มตำกระเพาะวัว

ข้อมูลอ้างอิง

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Cow_magnet อ้างอิงในส่วนเนื้อหา
  • http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?category=110&id=4489 อ้างอิงในส่วนเรื่องกระเพาะวัว เว็บของไทยครับ
  • http://pbmo.wordpress.com/2010/08/09/cow-magnet/ อ้างอิงในส่วนรูปภาพ

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom