ลิงโบโนโบ้ลิงโบโนโบ้ เป็น เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์เพียงชนิดเีดียว ที่มีการแสดงความรัก และพฤติกรรมทางเพศเหมือนมนุษย์ คือ ทั้งร่วมรักแบบเห็นหน้ากัน การจูบแบบใช้ลิ้น การทำรักด้วยปาก พวกมันเป็นลิงเป็นญาติใกล้ชิดกับ ลิงชิมแปนซี(Chimpazee) แต่มีแขนขาและร่างกายยาวกว่า ซิมแปนซี และมีจุดศูนย์ถ่วงล่างกายที่ต่ำกว่าทำให้มีความสามารถในการเดิน 2 ขาได้ดีกว่า

อ้างอิง

  • รูปภาพถ่ายโดย Frans de Waal
  • http://www.omg-facts.com/view/Facts/16642

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom