หนึ่งในสถานที่ สุดขีดThe McMurdo Dry Valleys เป็นพื้นที่มีลักษณะเป็นแนวยาว ใน แอนตาร์กติกา เป็นสถานที่แ่ทบจะไม่เคยมีหิมะตกลงมาบนบริเวณนี้เลย และมีลักษณะภูมิประเทศที่แปลก ประหลาด ไม่เหมือนสถานที่ใดบนโลกนี้ แห่งหนึ่ง


รายละเอียด

 • ดรายแวลลี่( Dry Valleys ) ตั้งอยู่ใน Victoria Land ทางตะวันตกของ McMurdo Sound
 • ดรายแวลลี่ เป็น หนึ่งในพื้นที่มีฝนตกน้อยมากๆ
 • มันได้รับชื่อว่า ดรายแวลลี่(หุบเขาแห้ง) อันเป็นผลมาจากเป็นสถานที่มีความชื้นต่ำมาก เป็นพื้นที่ ที่ไม่มีน้ำแข็งหรือหิมะปกคลุมบนพื้นดิน
 • สาเหตุที่ทำให้มันมีสถาพแห้งแล้งเช่นนี้เป็นผลมาจาก ภูเขาสูงที่ปิดกั้นลมทะเล
 • สาเหตุที่ ดรายแวลลี่ไม่มีหิมะปกคลุม ไม่ได้มาจากบริเวณนี้มีอากาศร้อน แต่เป็นผลมาจากกระแสลมลงพัดลงเขา( Katabatic) ที่จะเกิดขึ้นเมื่ออากาศเย็น อากาศที่ควบแน่นจะถูกผลักดันลงเขาตามแรงดึงดูดของโลก ความเร็วลมนั้นอาจพุ่งสูงถึง 320 กิโลเมต/ชั่วโมง จะระเหยหิมะ น้ำแข็งจนหมดสิ้น
 • ดรายแวลลี่ มีพื้นที่ประมาณ 4,800 ตาารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 0.03% ของทวีปแอนตาร์กติกา
 • พื้นดินในดรายแวลลี่ ส่วนมากเป็น กรวด โดยที่อาจสังเกตพบแอ่งน้ำแข็งที่มีลวดลาย
 • ดรายแวลลี่ ยังมีสถานที่น่าสนใจอื่นอยู่ด้วยเช่น ทะเลสาบVida แม่น้ำOnyx(แม่น้ำที่ยาวที่สุดใน แอนตาร์กติกา)

ลักษณะลวดลาย บนแอ่งน้ำแข็ง ใน ดรายแวลลี่ เหล่านักวิทยาศาสตร์กำลังขุดหาสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ ที่ถูกฝังใต้น้ำแข็งเหล่านี้ ตอนนี้ได้ขุดเจาะแล้วที่แทะเลสาบ Vida


ภูมิประเทศที่แห้งแล้ง กับ ซากแมวน้ำ ยิ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ น่ากลัวยิ่งนัก

ข้อมูลอ้างอิง

 • http://en.wikipedia.org/wiki/McMurdo_Dry_Valleys
 • http://www.nationalgeographic.com/
 • http://www.darkroastedblend.com/2007/04/dry-valleys-of-antarctica.html

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom