สิ่งประดิษฐ์ใหม่ เครื่องพิมพ์ ไร้หมึกที่สามารถพิมพ์ แล้วลบได้Prepeat เครื่องพิมพ์(Printer) ไร้หมึก แถมเครื่องพิมพ์นี้ยังไม่ใช้กระดาษในการพิมพ์อีกต่างหาก และที่เจ๋งที่สุดคงเป็นเรื่องที่มันสามารถพิมพ์งานแล้วลบ แล้วพิมพ์ใหม่กลับไปกับมาได้ถึง 1,000 ครั้

รายละเอียดเกี่ยวกับ Prepeat

  • เป็นเครื่อง Printer ที่ไม่ต้องใช้หมึก จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • เป็นเครื่อง Printer ที่ไม่ใช้กระดาษในการพิมพ์ แต่จะใช้พลาสติกชนิดพิเศษแทน ที่สามารถพิมพ์แล้วลบ ได้กว่า 1,000 ครั้ง
  • เครื่องพิมพ์นี้ใช้หลักการใช้ความร้อน พิมพ์ภาพสีดำบนพลาสติกชนิดพิเศษ
  • ถ้าต้องการพิมพ์งานใหม่ บนเอกสารที่เคยพิมพ์ไปแล้ว ก็เพียงนำเอกสารนั้นใส่เข้าไปในเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง ตั้งโปรแกรมให้เครื่องลบข้อความ แล้วพิมพ์ซ้ำได้เรื่อยๆ ถึง 1,000 ครั้ง
  • ราคาเครื่องพิมพ์ 5 แสนเยน ( 180,000 บาท ) พลาสติกสำหรับพิมพ์แผ่นละ 300 เยน ( 108 บาท )
ข้อมูลอ้างอิงเพื่อสิ่งแวดล้อม เครื่องพิมพ์ ที่สามารถพิมพ์ แล้วลบได้

  • http://www.engadget.com/2010/02/09/prepeat-rewritable-printer-lets-you-undo-print-jobs-no-ink-or-t/
  • http://www.geeky-gadgets.com/prepeat-inkless-printer-erases-and-writes-documents-04-02-2010/

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom