สะพาน ที่บรรจุคลองไว้บนสะพาน

สะพาน ที่บรรจุคลองไว้บนสะพาน ( Magdeburg Water Bridge )

Magdeburg Water Bridge คือ หนึ่งในสุดยอดงานทางวิศวกรรม ที่ได้สร้างสะพาน ที่บรรจุคลองไว้บนสะพาน ทำให้บังเกิดสิ่งเหลือเชื่อทางธรรมชาติ คือ คลองที่ยกตัวขึ้น 6.25 เมตร ข้ามแม่น้ำด้านล่าง

รายละเอียด เกี่ยวกับ สะพาน Magdeburg Water

สะพานคลองนี้ได้ริเริ่มตั้งแต่ปี 1938 จนเรื่อยมาจนในปี 1938 การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อสงครามสงบลงเยอรมันถูกแบ่งออกเป็น เยอรมันตะวันออก และเยอรมันตะวันตก โครงการจึงหยุดอย่างไม่มีกำหนด จวบจนเยอรมันทั้งสองรวมเป็นหนึ่ง โครงการจึงเริ่มก่อสร้างอีกครั้ง
 • สะพานเริ่มก่อสร้างในปี 1997 ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2003
 • ลักษณะของสะพาน เรียกว่า สะพานคลอง ( Canal bridge ) คือสะพานที่สร้างเป็นรูปตัวยู ภายในบรรจุน้ำเสมือนเป็นคลอง เพื่อใช้ให้เรือสัญจร
 • สะพานคลองนี้ยกตัวข้ามแม่น้ำ Elbe River
 • สะพานคลองนี้เชื่อมต่อระหว่างคลอง Elbe-Havel และคลอง Midland
 • คลองทั้งสองไหลมาไกล้กันบริเวณเมือง Magdeburg
 • สะพานยาว 918 เมตร ( 690 เมตรอยู่บนฝั่ง และอีก 228 เมตรอยู่ในแม่น้ำ Elbe )
 • สะพานกว้าง 43 เมตร ส่วนที่เป็นพื้นน้ำกว้าง 32 เมตร
 • น้ำในสะพานลึก 4.25 เมตร
 • ท้องสะพานคลอง ยกตัวสูงจากแม่น้ำ Elbe อยู่ 6.25 เมตร
สะพานคลอง
รูปนี้มองจากฝั่งขึ้นไปยังด้านข้างสะพาน Magdeburg Water Bridge หากเห็นเช่นนี้คงไม่มีใครคาดคิดว่าด้านบนจะมีคลองอีกสายไหลผ่าน

ทำไม น้ำในคลองจึงยกตัว ขึ้นเหนือแม่น้ำได้

ตามกฎฟิสิกส์พื้นฐาน ระดับน้ำในตำแหน่งเดียวกันต้องสูงเท่ากัน หากไม่ถูกรบกวนด้วยพลังานอื่นใด หรือถูกกักในพื้นที่จำกัด
 • สาเหตุ ที่น้ำยกตัวขึ้นได้นั้นเกิดจาก โครงสร้างที่เรียกว่า Rothensee boat lift
 • Rothensee boat lift เป็นฝายที่สร้างขวางคลองไว้หลายตัว โดยระดับน้ำด้านเหนือ และด้านใต้จะมีระดับสูงแตกต่างกัน
 • เรือแล่นผ่านฝายด้านใต้เข้าระหว่างฝาย 2 ตัว ฝายด้านใต้จะปิด และเริ่มสูบน้ำเข้าระหว่างฝายทั้งสองตัว เพื่อยกระดับน้ำให้สูงเท่าน้ำด้านเหนือฝาย
 • เมื่อน้ำยกระดับสูงจนเท่าระดับน้ำที่เหนือฝาย ฝายด้านเหนือจะเปิดออกให้เรือแล่นออกไป
 • ด้วยวิธีการนี้ น้ำใน สะพานคลอง Magdeburg จึงสามารถยกตัวขึ้นสูงข้ามแม่น้ำได้
ฝาย Rothensee boat lift
รูปฝาย Rothensee boat lift สำหรับยกระดับน้ำเพื่อให้เรือ สัญจรผ่านไปมาได้ระหว่างคลองมีระดับน้ำต่างกัน

ข้อมูลอ้างอิง สะพาน ที่บรรจุคลองไว้บนสะพาน ( Magdeburg Water Bridge )

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Magdeburg_Water_Bridge
 • http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?ID=s0010460
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Rothensee_boat_lift

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความ wowboom

เพื่อนๆ wowboom